Skocz na stroną IAUW
   
Historia Zespół Stanowiska Badania Publikacje Klub Seminarium Linki Kontakt

Informacje podstawowe.

      Zapraszamy serdecznie w podróż w czasie i w przestrzeni - tropem fascynujących zabytków archeologicznych, enigmatycznych źródeł pisanych i kreowanych na ich podstawie współczesnych hipotez badawczych. Głównym bohaterem tej opowieści będą Galindowie: tajemniczy lud bałtyjski (jedno z plemion pruskich) zamieszkujący od przełomu er tereny Pojezierza Mazurskiego. Parę kilometrów na północ od Mrągowa: w okolicach Szestna i Wyszemborka, prowadzone są już od ponad pół wieku polskie badania archeologiczne. Uległy one znacznej intensyfikacji w ostatniej dekadzie, zwłaszcza po roku 1997, kiedy to powołana została do życia Ekspedycja Galindzka IA UW (Historia).
      Jeśli zachęciliśmy Państwa do regularnych spotkań z nami - zachęcamy do przekazywania uwag i opinii o naszej stronie www (Kontakt).

   
 
 Co to jest Ekspedycja Galindzka?
 
zoom

       W działalność Ekspedycji Galindzkiej zaangażowało się przez te lata kilkunastu pracowników naukowych Instytutu Archeologii UW, reprezentujących różne specjalizacje badawcze; w większości wypadków są to przedstawiciele trzech zakładów naszego Instytutu: Zakładu Archeologii Europy Starożytnej, Zakładu Archeologii Wczesnego Średniowiecza i Zakładu Archeologii Środowiska (Zespół).
      W ciągu ostatnich lat prace wykopaliskowe prowadzone były na kilkunastu stanowiskach, których datowanie zamyka się w przedziale czasu, obejmującym kilka tysiącleci: od neolitu po średniowiecze (Stanowiska).
       W tym roku ponad dwumiesięczna kampania wykopaliskowa prowadzona będzie na czterech stanowiskach. Jak co roku staną się one nie tylko polem kolejnych odkryć naukowych, lecz także niezwykłym poligonem dydaktycznym, na którym doświadczenia pracy terenowej będzie zdobywało ponad stu studentów (Badania). Już teraz zapraszamy Państwa na Ptasią Wyspę, do Wyszemborka i Szestna-Czarnego Lasu na wykopaliska on-line! Pierwsze, codzienne transmisje można będzie oglądać od 8 lipca.
      Badania archeologiczne to nie tylko prace wykopaliskowe, żmudne opracowywanie dokumentacji polowej i konserwacja pozyskanych w trakcie eksploracji zabytków. To także dziesiątki dodatkowych analiz specjalistycznych i wielomiesięcznych studiów gabinetowych. Efektem tych wszystkich prac są specjalistyczne artykuły i książki o charakterze stricte naukowym oraz publikacje popularno-naukowe. Z tego powodu na naszej stronie możecie Państwo znaleźć informacje na ten temat (Publikacje). Obiecujemy, że ta niepełna jeszcze lista będzie stale uzupełniana i uaktualniana! Wynikom badań Ekspedycji Galindzkiej będzie poświęcona nowa seria wydawnicza, planowana przez Instytut Archeologii UW. Pod koniec czerwca pierwszy jej tom powędruje do drukarni, a na księgarskich półkach "Publikacje" powinny się znaleźć już po wakacjach.
      Prace Ekspedycji Galindzkiej to nie tylko wymierne efekty naukowe oraz dydaktyczne. To także niepowtarzalna atmosfera towarzyska tworzona przez jej pracowników oraz kolejne "pokolenia" studentów. To nie tylko znojna praca na wykopie i popołudniowe godziny spędzane przy porządkowaniu materiałów i dokumentacji. To także wycieczki po bliższej i dalszej okolicy oraz zaczynające się wieczorami i ciągnące w noc (a często aż po świt) dyskusje i spory o korzyściach i pożytkach płynących z archeologii. Tej nieformalnej stronie naszych działań poświęcona jest Klub.
      Pokłosiem intelektualnego fermentu, zapoczątkowanemu właśnie przez działalność Ekspedycji Galindzkiej jest powołane do życia ponad dwa i pół roku temu Seminarium. Odbywające się regularnie co miesiąc w murach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie spotkania naukowe gromadzą regularnie kilkudziesięciu specjalistów zajmujących się dziejami Bałtów.dr Wojciech Wróblewski
koordynator działań Ekspedycji Galindzkiej
Instytutu Archeologii
Uniwersytetu Warszawskiego


© webela