Zakład Archeologii Prowincji Rzymskich

Pracownicy i doktoranci Zakładu Archeologii Prowincji Rzymskich prowadzą zajęcia dotyczące archeologii prowincji europejskich i afrykańskich. Są lub byli uczestnikami badań archeologicznych w Novae (płn. Bułgaria), na chorze Chersonezu Taurydzkiego (Krym), w Gonio (Gruzja), Tibiscum, Pojejena (Rumunia), a także uczestniczą w licznych projektach badawczych.

Chersonez farmy

Novae obóz

Novae canabae


<< powrót

:Zakład Archeologii Prowincji Rzymskich (ZAProwRzym)
:ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
:3.09
:(0-22) 55 22 809


UWAGA! Zapraszamy do zakupu przewodnika archeologicznego po Novae pod redakcją prof. T. Sarnowskiego. Bogato ilustrowana książka zawierająca aktualne plany, mapy, wizualizacje i zdjęcia zabytków oraz szeroką bibliografię dotyczącą stanowiska. Cena dla studentów - 30,00 zł, pozostali - 40,00 zł. Do nabycia w Bibliotece IAUW oraz w pokoju 309.

Zapraszamy do zakupu księgi jubileuszowej dedykowanej prof. Tadeuszowi Sarnowskiemu, zatytułowanej Ad fines imperii Romani. Książka do nabycia w Bibliotece IAUW. W sprawach zkupu obu książek prosimy o kontakt z Panem Mirosławem Blicharskim blicharski.m@gmail.com lub dr Agnieszką Tomas agnieszka-tomas@wp.pl

 

  Novae przewodnik


Ad fines imperii Romani


Zobacz naszą stronę internetową / See our website:

http://www.provinces.uw.edu.pl/index.html


:prof. dr hab., profesor emeritus
Tadeusz Sarnowski
:3.09
:(0-22) 55 22 809
:prowinc@hotmail.com


:dr hab.
Agnieszka Tomas
:3.09
:55 22 809
:agnieszka.tomas@uw.edu.pl


:dr hab.
Marek T. Olszewski
:3.09
:(0-22) 55 22 809


:dr hab.
Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
:3.18
:(0-22) 55 22 809
:radoslaw.szczypiorski@gmail.com


Stażyści w Zakładzie:

 

2017/18

Sebastien Mazurek (opiekun: dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski)

2013/2014

Małgorzata Sołek (opiekun: dr Agnieszka Tomas)

2012/13

-Tomasz Dziurdzik (opiekun: dr Agnieszka Tomas)

-Paulina Szulist (opiekun: dr Agnieszka Tomas)

 

Lata ubiegłe

-Mikołaj Gałązkiewicz

-Piotr Zakrzewski