Bibliografia prac A. Gręzak

1996

Gręzak A., Zwierzęce szczątki kostne, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 1, (red.:) M. Rębkowski, Kołobrzeg, s. 345 - 384.

 

Gręzak A., Kurach B., Konsumpcja mięsa w średniowieczu oraz w czasach nowożytnych na terenie obecnych ziem Polski w świetle danych archeologicznych, Archeologia Polski, t. 41, z. 1 - 2, s. 139 - 167. 

 

Gręzak A., Lasota - Moskalewska A., Szczątki zwierzęce z principia w Novae z I w. n.e., Novaensia, t. 11, s. 203 - 209.

 

1997

Gręzak A., Zwierzęce szczątki kostne, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 2, (red.:) M. Rębkowski, Kołobrzeg, s. 243 - 288. 

 

Gręzak A., Zwierzęcy materiał kostny z halsztackiego osiedla nawodnego w Pieczarkach, gm. Giżycko, Światowit, t. 41, fasc. A, s. 440 - 444. 

 

Gręzak A., Szczątki zwierzęce z halsztackiego osiedla nawodnego w Mołtajnach, gm. Barciany, Światowit, t. 41, fasc. A, s. 445 - 451.

 

Lasota - Moskalewska A., Kobryń H., Gręzak A., Konsumpcja mięsa w pradziejach w świetle prac M. Sobocińskiego, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 283, Archeozoologia, t. 20, s. 97-110. 

 

1998

Gręzak A., Pochówek koni na cmentarzysku w Wyszemborku, gm. Mrągowo, [w:] Studia z dziejów cywilizacji, studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gąssowskiemu, Warszawa, s. 151 - 156. 

 

Gręzak A., Zwierzęce szczątki kostne, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 3, (red.:) M. Rębkowski, Kołobrzeg, s. 289 - 318.

 

Gręzak A., Kobryń H., Lasota - Moskalewska A., Szczątki zwierzęce związane z grobem mezolitycznym w Kamieńskich (stan. 1), gm. Orzysz, woj. suwalskie, Sprawozdania Archeologiczne, t. 50, s. 135 - 142. 

 

1999

Gręzak A., Zwierzęce szczątki kostne, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 4, (red.:) M. Rębkowski, Kołobrzeg, s. 283 - 314.

 

1999-2001

Fedorowicz E., Gręzak A., Lasota-Moskalewska A., Szczątki zwierzęce z neolitycznego stanowiska w Złotej nad Wawrem, woj. świętokrzyskie, Wiadomości  Archeologiczne, t. LV, 174-178.  

 

2000

Gręzak A., Konsumpcja mięsa w średniowiecznym Kołobrzegu w świetle badań szczątków zwierzęcych, [w:] Salsa Cholbergensis, Kołobrzeg w średniowieczu, (red.:) L. Leciejewicz i M. Rębkowski, Kołobrzeg, s. 205 - 222. 

 

Gręzak A., Faunal Bone Material from the Lake Dwelling in Pieczarki, Varmian-Masurian Voivodship (Site 1), Studies in the Lake Dwellings of the West Baltic Barrow Culture, s.191-206, Toruń.

 

Gręzak A., Faunal Bone Remain from the Lake Dwelling in Mołtajny, Varmian-Masurian Voivodship (Site 1), Studies in the Lake Dwellings of the West Baltic Barrow Culture, s.207-235, Toruń.

 

Gręzak A., Piątkowska - Małecka J., Tierknochen, [w:] Balaklava, Römische Militärstation und Heiligtum des Iupiter Dolicheus, (red.:) T. Sarnowski i O. Savelja, s. 109 - 111.

 

Gręzak A., Piątkowska - Małecka J., Szczątki zwierzęce z principia w Novae z IV w., Novaensia, t. 12, s. 99 - 105.

 

2002

Gręzak A., Piątkowska - Małecka J., Konsumpcja mięsa na średniowiecznej osadzie Bródno Stare, stan. I, Światowit, t. IV (XLV), fasc. B, s. 69-77.

 

Piątkowska - Małecka J., Gręzak A., Lasota - Moskalewska A., Zwierzęce szczątki kostne z wczesnej epoki żelaza na stanowisku X w Ząbiu, gm. Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie, Światowit, t. IV (XLV), fasc. B, s. 177-188.

 

Gręzak A., Piątkowska - Małecka J., Lasota - Moskalewska A., Zwierzęce szczątki kostne ze stanowiska 41 w Paprotkach - Kolonii, pow. Giżycko, [w:] Osada z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów w Paprotkach Kolonii stanowisko 41 w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, t. 2, Badania paleoekologiczne, Białystok, s. 77-93. 

 

2004  

Gręzak A., Possibility of using written sources for the research on medieval animal economy, Archeozoologia, t. 21, s. 49-58.

 

2005

Lasota – Moskalewska A., Gręzak A., Piątkowska – Małecka J., Anthropogenic Traces on Animal Bones from Zwoleń, [w:] The Killing Fields of Zwoleń, (red.) R. Schild, Wydawnictwa IA i E, Warszawa, s. 207-216.

 

2006 

Lasota – Moskalewska A., Piątkowska – Małecka J., Gręzak A., Szymczak K., Animal bone remains from Ayakagytma „The Site”, [w]: Exploring the Neolithic of the Kyzył-Kums, (red) K. Szymczak, M. Khudzhanazarov, Wydawnictwa Instytutu Archeologii UW, Warszawa, s. 206-217.Gręzak A., J. Piątkowska-Małecka J., Zwierzęce szczątki kostne z principia w Novae z I w. n.e., Novensia, 2006, t. 17, s. 39-44

 

2007

Lasota – Moskalewska A., Piątkowska – Małecka J., Gręzak A., Szymczak K., Animal bone remains from Ayakagytma „The Site”, [w:] Exploring the Neolithic of the Kyzył-Kums, red. K. Szymczak, M. Khudzhanazarov, Wydawnictwa Instytutu Archeologii UW, Warszawa, 2007 s. 206-217.

 

Gręzak A., Groby koni na cmentarzyskach kultury bogaczewskiej, (w:) Kultura Bogaczewska w 20 lat później; Materiały z konferencji, Warszawa, 26-27 marca 2003, red. A. Bitner-Wróblewska, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, 2007, s. 353-367

 

Gręzak A., Zwierzęta w gospodarce średniowiecznego Kołobrzegu, 2. połowa XIII-XV w., Warszawa, 2007

 

Gręzak A., J. Piątkowska-Małecka J. , Animal bone remains from the Early Iron Age settlement in Jeziorko, (w): Environmental and Human Culture, vol. 3, Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology, red. Makohonienko M., Makowiecki D., Czerniawska J., Poznań 2007, s. 163-166

 

Karczewski M., Gręzak A., Bower M., Whitten M., “Horse burials from the Roman Period Cementary in Paprotki Kolonia site 1 in the Masurian Lakeland (NE Poland)”, [w]: Człowiek i Środowisko. Environment and Human Culture, vol. 3, Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology, red. Makohonienko M., Makowiecki D., Czerniawska J., Poznań 2007, s. 182-84

 

Gręzak A., Lasota-Moskalewska A., Archeozoologia źródłem wiedzy o eksploatacji środowiska  przez człowieka, Problemy środowiska i jego ochrony, t. 15, Katowice, 2007, s. 209-219

 

Gręzak A., Konsumpcja mięsa w grodzie warszawskim w świetle zwierzęcych szczątków kostnych, [w:] Kronika Zamkowa, red. A. Rottemund, Arx Regia, Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie, 2007, s. 155-166

 

Lasota-Moskalewska A., Gręzak A., Analysis of anmial bone remains from Netta, (w): Netta, a Balt Cementary in Northeastern Poland, red. A. Bitner-Wróblewska, Monumenta Archeologia Barbarica, t. XII, Warszawa, 2007, 145-146

 

2008

Gręzak A., Zwierzęce szczątki kostne z Tell Qaramel (północno-zachodnia Syria), [w:] Badania archeozoologiczne w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, red. D. Makowiecki i in., Katowice-Koszęcin, 2008, s. 42-45.

 

Lasota-Moskalewska A., Gręzak A., Tomek T., Animal remains from the Mitanni grave at Tell Arbid, Damaszener Mitteilungen, t. 15, 2006 (opublikowane 2008), s. 101-104

 

2009

Gręzak A., Możliwości poznania skórnictwa na podstawie szczątków zwierzęcych, [w:] In gremio – in praxi, Studia nad średniowiecznym skórnictwem, red. A. B. Kowalska, B. Wywrot-Wyszkowska, Szczecin, 2009, s. 123-135

 

Karczewska M., Karczewski M., Gręzak A., The Role of Horse Burials in the Bogaczewo Culture. The Key Studies of Paprotki Kolonia Site 1 Cemetery, Northeast Poland, [w:] The Horse and Man in European Antiquity (Worldview, Burial Rites and Military and Everyday Life), red. A. Bliujiené, Klajpéda, 2009, s. 56-88

 

2010

Gręzak A., Piątkowska-Małecka J. Stan badań nad zwierzęcymi szczątkami kostnymi ze stanowisk badanych przez Kompleksową Ekspedycję Jaćwieską, Bałtowie i ich sąsiedzi. Marian Kaczyński in memoriam , Państwowe Muzeum Archeologiczne, 2009 (wydane 2010), t. 2, s. 155-172

 

Gręzak A., Analiza zwierzęcych szczątków kostnych z pozostałości osad ludności łużyckich pól popielnicowych w Polanowie i Powidzu na Pojezierzu Gnieźnieńskim , (w:) Archeologia Jeziora Powidzkiego, red. A. Pydyn, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010, s. 227-238

 

Gręzak A., Zwierzęce szczątki kostne, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. V, red. M. Rębkowski, Kołobrzeg, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii PAN, 2010, s. 127-146

 

2011/12

Valipour H.R., Davoudi H., Mostafapour I., Gręzak A., Tepe Khaleseh, A Late Neolithic Site in Zanjan Province, Preliminary Report on the 2009 Excavation, in "Noelithisation of Iran" in ICAANE 2010 (2011)

 

Gręzak A., Sołtysiak A., Valipour H.R., Davoudi H., Short fieldwork report. Tepe Khaleseh (Iran), season 2009, "Bioarchaeology of the Near East" 4:2010[2011], ss. 58–63

 

Sołtysiak A., Gręzak A., Worked Human Femur from Gohar Tepe, “International Journal of Osteoarchaeology”, 2012, DOI: 10.1002/oa.2296