Zakład Bioarcheologii


 

 Pokoje:

 0.26 pracownia antropologiczna

 0.28 gabinet

 0.29 pracownia archeozoologiczna

 

tel. 22 - 55 22 837 (antropologia)

      22 - 55 22 844 (archeozoologia)


Zakład Bioarcheologii - 23 listopada 2016r.

Stoją (od lewej): Kamil Niemczak, Arkadiusz Sołtysiak, Anna Gręzak, Agata Bebel, Anna Drzewicz (gościnnie), Janusz Wołoszyn

Siedzą (od lewej): Rafał Fetner, Wiesław Więckowski, Joanna Piątkowska-Małecka, Alicja Lasota-Moskalewska, Monika Dzierlińska, Elżbieta Jaskulska


 

Kierownik:


Dr Anna Gręzak  (archeozoologia)Pracownicy: 

 

Prof. dr hab. Alicja Lasota - Moskalewska   (archeozoolgia, prof. emeryt.)


Dr hab. Arkadiusz Sołtysiak, prof. UW  (bioarcheologia)


Dr Elżbieta Jaskulska  (antropologia)


Dr hab. Joanna Piątkowska-Małecka  (archeozoologia)


Dr Wiesław Więckowski  (bioarcheologia, archeologia funeralna)


Dr hab. Janusz Wołoszyn  (antropologia kulturowa, ikonografia)


Dr Rafał Fetner   (antropologia, archeometria) 

 

Współpracownicy:


Dr Iwona Kozieradzka-Ogunmakin (Marie Skłodowska-Curie Research Fellow)

 

Doktoranci:


mgr Monika Dzierlińska  (bioarcheologia, doktorantka w OBA UW)


mgr Kamil Niemczak    (archeozoologia, doktorant w OBA UW)


mgr Agata Bebel-Nowak   (bioarcheologia, archeobotanika)


mgr Joanna SzymczakInformacje o Zakładzie


Zakład Bioarcheologii powstał z połączenia się Zakładu Archeologii Środowiska i Pracowni Antropologii Fizycznej Zakładu Antropologii Historycznej (Uchwała Senatu UW nr 69 z dnia 18 marca 2009 roku).

Zakład Archeologii Środowiska powstał w 1990 roku i był w Polsce jedyną placówką kształcącą archeozoologów, natomiast historia Zakładu Antropologii Historycznej, z którego wywodzi się część pracowników, sięga 1976 roku i powstania Instytutu Archeologii UW w jego obecnym kształcie (choć historia archeologii i antropologii na UW jest znacznie dłuższa).

Pracownicy Zakładu prowadzą dydaktykę dla studentów archeologii w ramach dwóch głównych specjalności bioarcheologicznych - archeozoologii i antropologii fizycznej. Zakład prowadzi badania naukowe w zakresie obu tych dyscyplin. Wykonujemy ekspertyzy szczątków zwierzęcych i ludzkich ze stanowisk archeologicznych polskich, europejskich, azjatyckich i afrykańskich.


Główne tematy badawcze to:
- charakterystyka gospodarki zwierzętami w różnych kulturach i okresach
- problemy udomowienia zwierząt
- ikonografia zwierzęca, zwierzęta w kulcie i w pochówkach
- archeozoologia doświadczalna
- archeologia szczątków ludzkich
- antropologia i archeologia śmierci
- paleopatologia, paleodemografia
- archeobotanika


Pracownicy Zakładu współpracują z licznymi misjami wykopaliskowymi w Polsce i poza jej granicami (m.in. na Bliskim Wschodzie, we Włoszech i w Peru).

Spis prac magisterskich z archeozoloogiiMateriały dla studentów


Materiały do Archeozoologii dr A. Gręzak


Informacje na temat zajęć, materiały pomocnicze itp. na stronach prowadzących zajecia.


 

PDF-y do zajęc z Biarcheologii dotyczących śmierci i dekompozycji ciala ludzkiego: Beyond the grave bibliografia

 

Strony z wydawnictwami Zakładu:
"Bioarchaeology of the Near East"
"Studies in Historical Anthropology"

"Antropologia religii"

Przy Zakładzie działa Koło Naukowe Bioarcheologii.


OGŁOSZENIA I INFORMACJE


Szczegółowe informacje na stronach pracowników Zakładu oraz w USOS-ie. 

Wyniki części geologicznej Nauk o Środowisku (kliknij)

Wyniki Nauk o środowisku (kliknij)


nowa strona

nowa strona

XXXX