Logowanie do USOS dla pracowników: https://usosweb.uw.edu.pl/ po wybraniu opcji z górnego menu "Mój USOSWEB" i kliknięciu podanego linku. Na wskazanej stronie znajdują się również wszelkie instrukcje.

Przeglądanie i edycja prowadzonych przez nas zajęć w zakładce "Mój USOSWEB"; wpisywanie zaliczeń, protokoły itp. w zakładce "Dla pracowników".

Wstępne hasło dostępu generuje pani Renata w sekretariacie studenckim.