Do 8 LUTEGO 2019 trwa rekrutacja na studia podyplomowe przez internet - w systemie IRK UW!

Początek zajęć 16 LUTEGO 2019!


WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA STUDIA

Posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera (lub równoważnego), lub magistra (każdy rodzaj studiów). Niezbędnym warunkiem, zakwalifikowania na studia jest posiadanie stopnia nurkowego uprawniającego do samodzielnego nurkowania – CMAS P2; PADI - RESCUE (oraz równoważne stopnie innych organizacji) lub deklaracja ukończenia kursu na wymagany stopień przed wyjazdem na praktyki podwodne (po pierwszym semestrze).

ZASADY NABORU:  na podstawie złożonych dokumentów  

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW (Po uprzedniej rejestracji w systemie IRK) : do 4 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 

- osobiście:

INSTYTUT ARCHEOLOGII UW ( budynek Szkoły Głównej)

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

00-927 Warszawa

Sekretariat – parter

Od wtorku do czwartku godz. 10.00 - 13.00

 

- pocztą tradycyjną na adres (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu dokumentów):

INSTYTUT ARCHEOLOGII UW,

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

00-927 Warszawa

Kierownik Studiów: dr hab. Radosław Karasiewicz – Szczypiorski

z dopiskiem: Archeologia podwodna – studia podyplomowe

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ WPŁYWU KOMPLETU DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH!

 

Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe ARCHEOLOGIA PODWODNA jest złożenie następujących dokumentów:

 

DOKUMENTY DO POBRANIA PONIŻEJ:


PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA PODYPLOMOWE


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY


DEKLARACJA


UMOWA


REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH


Informator o Studiach Podyplomowych 2018/2019