fb_logoFigure 1

Fundacja Przyjaciół IA UW

działała na rzecz wszechstronnego rozwoju Instytutu Archeologii UW, jego unowocześniania oraz stara się zapewnieniać zarówno wysoki poziom naukowy

i dydaktyczny, jak też wysoki standard techniczny i zaplecze socjalno-kulturalne.Aktualności


Otrzymaliśmy sprawozdanie p. Aleksandry Konrad z realizacji stypendium "Kwerenda".

Książka autorstwa Agnieszki Jarzec "Krosno stanowisko 1. Nekropola kultury wielbarskiej z obszaru starożytnego ujścia Wisły. Materiały z badań w latach 1980-2009" wydana dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie DZIEDZICTWO KULTUROWE priorytet 5 "Ochrona Zabytków Archeologicznych"
już DOSTĘPNA (w formie PDF).

Grudzień 2017
Otrzymaliśmy  sprawozdanie z badań na Nizinie Mazowieckiej. INFORMACJE TU.

Sierpień 2017
ans

The American Numismatic Society is proud to sponsor the excavations at the site of Akrai, Sicily (www.akrai.uw.edu.pl).Czerwiec 2017

Zarząd Fundacji uprzejmie informuje, że w realizuje  zadanie z zakresu działalności upowszechniającej naukę pt. „Formy edukacji i promocji dziedzictwa archeologicznego w Polsce - typ zadania: stworzenie anglojęzycznej wersji wydawanych publikacji, na które w 2016 roku Fundacja otrzymała dofinansowanie w ramach umowy 889/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Książka jest pierwszym i jak do tej pory jedynym kompendium wiedzy na temat historii muzealnictwa w Polsce, na szerokim tle europejskim, ale przede wszystkim przewodnikiem po wzorcowych formach edukacji i promocji dziedzictwa archeologicznego w Polsce, z uwzględnieniem zasad jego ochrony. Jak do tej pory jest też jedynym kompleksowym opracowaniem metod, które sprawdzają się w kształceniu w zakresie dziedzictwa archeologicznego różnych grup wiekowych, jest też jedyną pracą uwzględniającą  podstawy programowe i założenia pedagogiczne. Zagadnienia poruszane w pracy cieszą się ogromnym zainteresowaniem na Zachodzie oraz w Stanach Zjednoczonych, w dyskusji tej jednak nie słychać zbyt wyraźnie głosu Polski. Taki stan rzeczy spowodowany jest przede wszystkim brakiem publikacji anglojęzycznych. Ich brak sprawia wrażenie jakoby Polska nie miała w tym zakresie niczego do zaproponowania, co jest oczywista nieprawdą. Zainteresowanie materiałem będącym treścią publikacji zdecydowanie wykracza więc poza obszar Polski. Decyzja o umożliwieniu czytelnikom obcojęzycznym poznania pełnej zawartości opracowania wynika z powodów naukowych, ale jest także sposobem promocji polskiej nauki w świecie.
WIĘCEJ INFORMACJI TU.
mnisw

*******************
Fundacja jest partnerem w realizacji projektu "Egipski bazar. Studium sieci handlowych w Egipcie od I wieku p.n.e. do VII wieku n.e.".


*******************
W ramach programu DZIEDZICTWO KULTUROWE priorytet 5 „Ochrona Zabytków Archeologicznych” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Fundacja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Brakujące ogniwo materiały z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Krośnie, pow. Pasłęk, z badań w l. 1980-2010”. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2018 w ramach umowy nr  2097/17.
logoLuty 2017
Z przyjemnością dzielimy się z Państwem numerem czasopisma Ad Rem zawierającym rezultaty konferencji współorganizowanej przez Fundację. Ad Rem


 Listopad 2016

Z przyjemnością dzielimy się z Państwem sprawozdaniem z realizacji Stypendium "Kwerenda" nadesłanym przez pierwszą laureatkę konkursu. SPRAWOZDANIE


Zarząd Fundacji uprzejmie informuje, że w związku z realizacją zadania z zakresu
działalności upowszechniającej naukę pt.
„Formy edukacji i promocji dziedzictwa archeologicznego w Polsce - typ zadania:
stworzenie anglojęzycznej wersji wydawanych publikacji, Fundacja otrzymała
dofinansowanie w ramach umowy 889/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


mnisw


Sierpień 2016
Pomiędzy Spółką Robert Bosch sp. z o.o., właścicielem marki Dremel a Fundacją Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, zawarta została umowa barterowa o sponsorowaniu Misji Archeologicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Akrai, na Sycylii. W ramach umowy w tym miejscu już wkrótce pojawiać się będą rozmaite informacje dotyczące wzajemnej współpracy.
Lipiec - Sierpień
Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii UW ma zaszczyt poinformować, że laureatką Stypendium "Kwerenda" na rok 2016/17 została Pani Marta Daniel. Gratulujemy!

Lipiec - Sierpień
Wszystkie dzieciaki serdecznie zapraszamy na zajęcia w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Więcej informacji znajdziecie TU i TU.

Maj-Czerwiec 2016

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja jest współorganizatoremkonferencji "Anioł pod mikroskopem" która będzie miała miejsce w Muzeum Narodowym w Warszawie, w dniu 27 czerwca. Więcej informacji TU. For English version - HERE.


Z przyjemnością informujemy, że Fundacja jest współorganizatorem II Warmińsko-Mazurskiej Sesji Sprawozdawczej. Więcej informacji na STRONIE i TU.
Fundacja jest także współorganizatorem konferencji i warsztatów w ramach programu Erasmus+: InnovArch. Innovating training aims for public archaeology, w których biorą udział cztery ośrodki akademickie: Universitat Autónoma de Barcelona, Linnaeus University, University of Crete oraz Uniwersytet Warszawski. Program i więcej informacji TU.

Marzec 2016

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja postanowiła rozpocząć program stypendialny adresowany do studentów studiów magisterskich Instytutu Archeologii UW - Stypendium "Kwerenda". Więcej informacji można uzyskać klikając na przycisk obok.

Styczeń 2016

Z przyjemnością prezentujemy sprawozdanie z realizacji projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Konserwacja, opracowanie, analizy i publikacja zabytków z depozytów wodnych z jezior Nidajno i d. Herrn-See”. Jest to projekt realizowany w ramach umowy nr 3324/15/FPK/NID.

Z przyjemnością prezentujemy sprawozdanie z realizacji projektu finansowanego w ramach programu MKiDN "Źródła archeologiczne do dziejów miasta i zamku w Pucku" (3015/14/FPK/NID).

Sierpień 2015

W ramach programu DZIEDZICTWO KULTUROWE priorytet 5 „Ochrona Zabytków Archeologicznych” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Fundacja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Konserwacja, opracowanie, analizy i publikacja zabytków z depozytów wodnych z jezior Nidajno i d. Herrn-See”. Jest to projekt realizowany w ramach umowy nr 3324/15/FPK/NID z dnia 30 marca 2015 roku.

W ramach realizacji umowy nr 3015/14/FPK/NID z dnia 29 kwietnia 2014 roku dotyczącej finansowania publikacji "Źródła archeologiczne do dziejów miasta i zamku w Pucku" na rok 2015, w ramach programu MKiDN: Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytków, realizowane są kolejne zadania i publikacja.

W ramach działalności statutowej Fundacja zrealizowała ratownicze badania wykopaliskowe w miejscowości Tłuste, na powierzchni arów 4-8, 14-20 w sektorze I. Badania były realizowane w ramach umowy z Instalexport Investycje (umowa z dn. 1 czerwca 2015 r.).

W końcu 2014 roku, w ramach realizacji umowy nr 3015/14/FPK/NID z dnia 28 kwietnia 2014 roku dotyczącej dofinansowania publikacji "Źródła archeologiczne do dziejów miasta i zamku w Pucku. Opracowanie i publikacja" na rok 2015, w ramach programu MKiDN: Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytków, opublikowana została książka poświęcona wynikom zakończonych prac na zamku w Pucku. Rezulaty można zobaczyć tutaj:
PUCK.

W maju 2015 roku w Nieborowej odbyła się naukowa konferencja numizmatyczna organizowana przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zarząd Fundacji postanowił dofinansować jej organizację w ramach działalności statutowej.


Lipiec 2015

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja otrzymała sprawozdanie Pan Przemysława Michalika dotyczące wykonania dokumentacji rysunkowej i fotograficznej zabytków późnośredniowiecznych, która zostanie w przyszłości wykorzystana w dysertacji. TU

Czerwiec 2014


Z przyjemnością informujemy, że Fundacja otrzymała w ramach programu "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2014"  Ministerstwa Spraw Zagranicznych dofinansowanie na realizację projektu "Wspólna granica – wspólne dziedzictwo. Nowe spojrzenie na twierdze polskie i tureckie nad Dniestrem".

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja otrzymała w ramach programu DZIEDZICTWO KULTUROWE priorytet 5 Ochrona Zabytków Archeologicznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie na realizację projektu "Źródła archeologiczne do dziejów miasta i zamku w Pucku. Opracowanie i publikacja. 2014-2015"


Marzec 2014

Z przyjemnością informujemy, że Klub Młodego Archeologa www.archeodzieciaki.pl, zdobył nagrodę dla najlepszej strony internetowej dla dzieci w Polsce, w kategorii dorosłych twórców niezwiązanych zawodowo z produkcją stron, w Konkursie o Europejską Nagrodę za Najlepsze Treści dla Dzieci 2013 organizowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej RP (http://uke.gov.pl/konkurs-dla-tworcow-stron-dla-dzieci-12786).

Luty 2014

Serdecznie zapraszamy do lektury Studiów Palmyreńskich 12,
które zostały wydane przez Fundację Przyjaciół Instytutu Archeologii UW, Instytut Archeologii UW, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW im. K. Michałowskiego oraz WUW. 
http://www.pcma.uw.edu.pl/pl/studia-palmyrenskie/spisy-tresci/sp-xii-2013/
W najnowszym, 12 tomie Studiów Palmyreńskich ukazuje się 24 artykułów wiodących specjalistów w dziedzinie historii, archeologii i epigrafiki Palmyry powstałych na podstawie jubileuszowej konferencji międzynarodowej pt. „Palmyra – królowa Pustyni. Pięćdziesiąt lat polskich wykopalisk w Palmyrze”, która odbyła się w Warszawie w dn. 06.-08. 12. 2010 roku. Organizatorami konferencji były Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii, Instytut Archeologii UW, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW im. K. Michałowskiego oraz Fundacja im. Kazimierza Michałowskiego. Publikacja oraz konferencja uzyskały dofinansowanie MNiSW (nr 514/DWB/P/2010).

Grudzień 2013

Miło nam zaprosić wszystkich do głosowania na nasz projekt
archeodzieciaki.pl . Strona do głosowania: http://www.bestcontentaward.eu/category1-winners#c136708

Głosowanie otwarte do 3 stycznia 2014!

Listopad 2013

Zapraszamy do naszej Księgarni!!! Nowa książka interaktywna - "Podręcznik archeologii dla najmłodszych" do nabycia od zaraz :) !!! Świetna na prezent!
Można ją też zdobyć biorąc udział w naszym konkursie na archeodzieciaki.pl

Listopad 2013

Przypominamy o ogłoszonym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa konkursie w priorytecie "Ochrona Zabytków Archeologicznych". Więcej informacji TU.

24 lutego 2013

Kolejne sprawozdania z badań prowadzonych przez Fundację. Tym razem ze st. Pełczyska (osada wielokulturowa) i z Węgrowa, gdzie przeprowadzono badania weryfikacyjne na terenie historycznego cmentarza żydowskiego.

22 lutego 2013

Czas na sprawozdanie z dotychczasowych zajęć z dziećmi - Spotkania z przeszłością - archeologia dla dzieci". Zapraszamy do udziału w nich wszystkich zainteresowanych. Więcej informacji TUTAJ.

19 lutego 2013

Zapraszamy do zapoznania się z raportami badań prowadzonych przez Fundację. Na początek Puck i Człuchów.

18 grudnia 2012

Z radością informujemy, że nakładem BAR wyszła książka podsumowująca konferencję zorganizowaną rok temu przez Fundację . Więcej informacji TU.

ZAPRASZAMY

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach
„Spotkania z przeszłością – archeologia dla dzieci”
informacje szczegółowe;  plakat do pobrania


4 grudnia 2012

Nowa książka w naszej ofercie - bogato ilustrowany przewodnik po stanowisku Novae. Zapraszamy do kupna!

30 czerwca 2012

Sprawozdanie za 2011 rok już na stronie.

14 grudnia  2011

Nowa książka w naszej księgarni - debiut Karoliny Ciejki  Niesamowite opowiadania Pana Czereśnie. Zapraszamy!

9 grudnia  2011

Na stronie konferencji nowości - zdjęcia oraz wytyczne dla autorów. Przypominamy - artykuły (w j. angielskim) należy przesyłać do 31 stycznia 2012 roku.

8 grudnia  2011

O konferencji "Dziedzictwo archeologiczne..." zaorganizowanej przez Fundację napisali: PTTK, Serwis Nauka w Polsce.

6 grudnia  2011

Specjalnie dla najmłodszych adeptów archeologii! Książka Moniki Rekowskiej-Ruszkowskiej "Dzień w muzeum czyli opowieść Caiusa Probinusa o życiu w starożytnym Rzymie" już do nabycia w naszej księgarni. Zapraszamy!

5 grudnia  2011

Na stronie naszej księgarni internetowej pojawiła się nowa książka - piękny album ze zdjęciami Mirona Bogackiego "Ptolemais - zaginione miasto w Libii". Zapraszamy!

28 listopada 2011

Na stronie konferencji, w zakładce "Program konferencji" umieszczone zostały abstrakty wystąpień. Więcej - kliknij na baner obok.

10 listopada 2011


Najmłodszych adeptów archeologii zapraszamy do wzięcia udziału w nowym konkursie na www.archeodzieciaki.pl - atrakcyjne nagrody! 
 Zapraszamy!


1 listopada 2011


Wszystkich zainteresowanych organizowaną przez nas konferencją międzynarodową "Dziedzictwo archeologiczne - formy edukacji i promocji" informujemy, że na stronie konferencji umieściliśmy jej program. Szczegóły - kliknij na baner!

28 czerwca 2011

Wszystkich zainteresowanych edukacją i promocją dziedzictwa archeologicznego zapraszamy do zapoznania się z tematyką organizowanej przez nas konferencji międzynarodowej "Dziedzictwo archeologiczne - formy edukacji i promocji". Aby uzyskać informację prosimy kliknąć na baner po lewej stronie. 
 Zapraszamy!


25 maja 2011


Nowy konkurs na naszym portalu archeodzieciaki.pl - najmłodsi adepci archeologii mogą wygrać w nim ksiąkę Agnieszki Stelmaszczyk "Kroniki Archeo. Skarb Atlantów".  Zapraszamy!

12 maja 2011

Fundacja objęła patronatem kolejną ksiąkę Agnieszki Stelmaszczyk "Kroniki Archeo. Skarb Atlantów".  Zapraszamy!

20 lutego 2011


W naszej księgarni wysyłkowej w internecie polecamy najnowszą książkę:
Dziedzictwo archeologiczne w Polsce. Formy edukacji i popularyzacji autorstwa
dr Roksany Chowaniec.  Zapraszamy!


4 lutego 2011


Nasza księgarnia wysyłkowa w internecie! Zapraszamy!

30 stycznia 2011


Sprawozdania z badań w Człuchowie i w Pucku przeprowadzonych w 2010 roku już są dostępne. Zapraszamy!