Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927
+48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Query select count(*) as suma from galeria_sklad where galeria_ind=3 and numer_kolejny<2 failed