Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927
+48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

okładka - czaszki z grobu zbiorowego kult. trzcinieckiej
stanowiska 6 i 7 z lotu ptaka - sierpień 2002 r.
grób z obstawą kamienną kult. pucharów lejkowatych (ok. 3650-3300 BC)
grób z obstawą kamienną kult. pucharów lejkowatych (ok. 3650-3300 BC)
jama kult. pucharów lejkowatych ze szkieletem młodej kobiety na dnie
szkielet młodej kobiety w jamie KPL (ok. 3650-3300 BC)