Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927
+48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Naqlun. Klasztor. Budowla G, widok od południa
Naqlun. Stela grobowa Damianosa, VI/VII wiek
Naqlun. Cmentarz A. Trumna z kodeksem koptyjskim - ewangelia wg św. Jana. 1100 r.
Naqlun. Cmentarz A. Szal, fragment, len i jedwab. XII wiek
Naqlun. Cmentarz C. Kartonaż. VI wiek
Naqlun. Tekst arabski - lista produktów rolnych, papier. X/XI wiek
Naqlun. Kościół Archanioła Gabriela. Apostołowie, malowidło w absydzie. Pocz. XI wieku
Naqlun. Cmentarz A. Flakon, szkło. XII wiek
Naqlun. Fragment szala, jedwab. XI wiek
Naqlun. Denar kalifa el Aziza, 997/8 r.
Naqlun. Klasztor, Budowla J.7. Lampa montowana na kandelabrze, brąz, VIII-IX w., po konserwacji
Naqlun. Klasztor. Cmentarz A., T.413. Ampułka, szkło, XII wiek.
Naqlun. Klasztor. Cmentarz A. BOWL, glazura, XIII wiek