Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927
+48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Dongola. Cytadela, katedra i część północna miasta
Dongola. Dom 106. Krata okienna, glina. VII wiek
Dongola. Odcisk pieczęci na dnie czarki. Bizantyjczyk (ROMAIOS)
Dongola. Cytadela. Krzyżowa Budowla kommemoratywna. Druga połowa VII wieku
Dongola. Cytadela. Budowla V (pałac ?). VIII - IX wiek
Dongola. Cytadela. Budowla I. Fasada południowa pałacu. VII wiek
Dongola. Cytadela. Budowla Krzyżowa. Malowidło, fragment - obrońcy Dongoli, tempera. 2 poł. VII wieku
Dongola. Cytadela - Pałac króla Joannesa,VI/VII wiek
Dongola. Cytadela. Pałac króla Joannesa. Zwornik z monogramem. VI/VII wiek
Dongola. Cytadela. Pałac króla Joannesa. Waza, wyrób dongolański. IX wiek