Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927
+48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Rejon  IV katarakty. Twierdza Suweiqi. VI wiek
Ryty naskalne w rejonie IV katarakty.
Pochówek z okresu Old Kush II (Middle Kerma).