Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927
+48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Przygotowywanie pożywienia przez studentów z Kola Archeologii Doświadczalnej IAUW
Bitwy, bitwy oraz pojedynki
Przygotowania do walki z wrogiem
Bliżej natury
Warsztaty lepienia paciorków
Warszaty lepienia naczyń glinianych
Mielenie na żarnach
Jak wykonywano powrozy
Trochę zielarstwa
Wojowie - narada starszyzny
Jak przygotowywano pożywienie
Atak, ale na kogo?