Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927
+48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

odkrycie stanowiska 01
Zniszczony grób małego dziecka
Zniszczony grób kobiecy (wiek ok. 40 lat)
Grób ciałopalny jamowy z resztkami stosu pogrzebowego
obiekt 32 grób popielnicowy
potłuczone przystawki z grobu 32
eksploracja grobu 38
popielnice z grobu 41
przepalone w ogniu pogrzebowym naczynia z grobu 43
profil grobu 46
eksploracja obiektu 46
eksploracja obiektu 46
eksploracja obiektu 46
grób jamowy czysty (bez resztek stosu)
grób 51 w trakcie eksploracji
eksploracja obiektów
odwiedziny profesora Nowakowskiego
dokumentacja rysunkowa obiektu
profil grobu 93
profil obiektu 107
eksploracja grobu 107
eksploracja obiektu 139
eksploracja obiektu 140
profil obiektu 199
oczyszczanie obiektu do fotografii
eksploracja obiektów
nostalgiczne spojrzenie na zamykany wykop
piec wapienniczy
przekrój przez piec wapienniczy
eksploracja pieca
eksploracja grobów
dokumentacja rysunkowa w trakcie deszczu
eksploracja w trakcie deszczu
eksploacja w trakcie mgły?
eksploracja obiektu
dokumentacja palenisk
widok z góry na palenisko obrzędowe
przekrój przez palenisko
widko na wykop z paleniskami
zabytki metalowe po konserwacji:
zabytki metalowe po konserwacji 02
zabytki metalowe po konserwacji 03
zabytki metalowe po konserwacji 04
zabytki metalowe po konserwacji 05
zabytki metalowe po konserwacji 06
zabytki metalowe po konserwacji 07

 

idź do zdjęcia nr.