Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927
+48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Widok stanowiska "Mały gawroniec"-powierzchniówki 2004 r.
Eksploracja wykopu sondażowego widok ogólny 2004 r.
Lokalizacja stanowiska 95 w Ćmielowie
Lokalizacja wykopów 2005-2006
Obiekt 1 oraz obiekt 2
Widok ogólny obiektu 1 wraz z rekonstrukcją
Zabytki krzemienne -przekłuwacze
Zabytki krzemienne -rylce
Zabytki krzemienne -wiórki tylcowe
Płyty kamienne z rytami
Profil z widocznymi poziomami glebowymi
Zdjęcie lotnicze stanowiska
Eksploracja obiektu 6
Przesiewanie
A to Polska własnie - jeden kopie, dwóch trzyma łopate