Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927
+48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Początek prac na stanowisku
Początek prac na stanowisku 02
Początek prac na stanowisku 03
Pierwsze znaleziska
Eksploracja obiektu 17
Profil obiektu 17(grobu kultury wielbarskiej)
Profil grobu 22
Profil grobu 31
Profil grobu szkieletowego niszczącego dwa groby ciałopalne
Eksploracja grobu 44
Eksploracja grobu 44
Eksploracja grobu 44
Plany grobów szkieletowych
Eksploracja grobu szkieletowego
Po eksploracji grobu szkieletowego
Prace wykopaliskowe
Prace na stanowisku
Prace na stanowisku
Wkopy niszczące miejsce badań archeologicznych z roku 2006
Wkopy niszczące cmentarzysko na miejscy wykopów z roku 2006
Nowe wkopy zaobserwowane w roku 2007
Zniszczony grób
Jeden z grobów odsłoniętych w roku 2007
Przykłady zabytków metalowych pozyskanych w trakcie prac wykopaliskowych
Przykłady zabytków metalowych odsłoniętych w trakcie prac wykopaliskowych

 

idź do zdjęcia nr.