Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927
+48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

puck rynek1
puck rynek2
puck rynek3
fundamenty ratusza
fundamenty ratusza
fundamenty ratusza
nawarstwienia użytkowe rynku
nawarstwienia zasypiskowe ratusza
fundamenty ratusza
fundament średniowieczny
fundament nowożytny
fundament nowożytny
rzut i rozwarstwienie odkrytych reliktów ratuszy puckich
wyniki badań georadarowych
Mapa Pucka z 1634 r. - F. Getkanta
naczynia XIV w.
naczynia ceramiczne XV/XVI w.
naczynia ceramiczne XV/XVI w.
fragment pucharu kamionkowego z końca XVI w.
talerz ceramiczny z XVI w.
kafle garnkowe XV/XVI w.
fragment planu Pucka z 1810 r.
kafel płytowy pocz. XVI w.
kafl plytowy z XVIII w.
nożyce kabłąkowe XV/XVI w.
groty od bełtów do kusz XV/XVI w.
sprzączki XV/XVI w.
szpilki i naparstki XV-XVI w.
ramię wagi szalkowej XVI w.
stilus XV-XVI w.
przęśliki ceramiczne XV-XVI w.
paciorki szklane i bursztynowe
drewniane fragmenty łyżki i klepka od miseczki XVI w.

 

idź do zdjęcia nr.