Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927
+48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Rekonstrukcja bramy biskupińkiej
Zabytki z z wykopalisk w Pełczyskach
Rekonstrukcja pionowego krosna łużyckiego
Przerys dokumentacji fotograficznej
Przerys dokumentacji fotograficznej