Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927
+48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Rowerzyści w miejscowości Bartki, gdzie lokalizowane jest cmentarzysko kultury przeworskiej
Rekonstrukcja kurhanu 2 w Pielgrzymowie
Widok na dolinę Nidy z cmentarzyska w Niedanowie
Lekcja na łonie natury
U celu. Przed wejściem do Działu Archeologicznego MWiM w Olsztynie