Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927
+48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Mur północny Novae
Brama północna Novae
Fragment naczynia znaleziony przy murze wschodnim
Fragment inskrypcji znaleziony w warstwach z V-VI w. przy murze wschodnim
Fragment naczynia znaleziony przy murze północnym
Mur wschodni Novae
Sjesta po pracy
Trochę bałkańskiego folkloru
Dr Agnieszka Tomas przy pracy
Przystanek autobusowy Novae
Eksploracja jamy w komendanturze
Skład Ekspedycji IAUW w 2011 r.