Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927
+48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Świątynia w Chhîm, II w. n.e.
Fragment frontonu świątyni, wraz z gzymsem, architrawem i kapitelem korynckim.
Kapitel koryncki, prawdopodobnie element wystroju wnętrza celli świątyni.
Kapitel rzymsko-dorycki, pochodzący prawdopodobnie z portyku temenosu świątyni, użyty wtórnie okresie bizantyjskim.
Fragment trzonu kolumny z temenosu świątyni, z przedstawieniem męskiej twarzy
Fragment rzeźby kamiennej, marmur.