Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927
+48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Tanais - Odsłanianie wjazdu do miasta
Wkop fundamentowy pod zewnętrzne lico muru obronnego (profil południowy).
Eksploracja jamy 17 z pochówkiem psa pilnującego mostu
Wykop XXV – widok ogólny
Kampania 2007
Sezona 2007
Sezon 2007
Sezon 2007
Sezon 2007
Sezon 2007
Sezon 2007
Sezon 2007
Sezon 2007
Sezon 2007