Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Intranet

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na nową stronę Instytut Archeologii - http://www.archeologia.uw.edu.pl Strona jest ciągle w budowie więc prosimy o sygnalizowanie wszelkich problemów i nieścicłości na adres miron.bogacki@uw.edu.pl

 

 

SKN Archeologii Wojny

 

  plakat skn arch.wojny


 

Zapraszam na posiedzenie Rady Naukowej IA UW, które odbędzie się 16 stycznia 2019 roku wyjątkowo o godzinie 15.15. i w sali 209.

Proponowany porządek obrad:

  1. przyjęcie porządku obrad;

  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia;

  3. komunikaty Dyrekcji;

  4. stulecie archeologii na Uniwersytecie Warszawskim;

  5. sprawy dydaktyczne;

  6. wolne wnioski.

 Kazimierz Lewartowski

Przewodniczący RN IA UW

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego przesyła informacje i poleca uwadze konkurs adresowany dla doktorantów UW:
Polskie Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin przy WPiA UW ogłasza nabór do projektu Mosty do Azji w ramach Programu PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, sfinansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Celem programu jest wymiana stypendialna adresowana do doktorantów i młodej kadry akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Program umożliwia wzięcie udziału w krótkoterminowych (7, 14 lub 30 dni) wyjazdach do Azji Wschodniej.
Więcej informacji o projekcie na stronie http://chinalaw.wpia.uw.edu.pl/News/program-prom/
Zwracam się też z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie tej informacji wśród doktorantów UW.
Marta Kamińska
Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego
Uniwersytet Warszawski
tel. 022 55 24 037

 Urlop naukowe, dla poratowania zdrowia

 

Szanowni Państwo,

w załączeniu skan pisma Prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej prof. dr hab. Andrzeja Tarleckiego w sprawie zmian regulacji prawnych, w zakresie przysługujących nauczycielom akademickim urlopów naukowych i urlopu dla poratowania zdrowia.

 Wersje elektroniczną załączników do pisma znajdą Państwo na stronie Biura Spraw Pracowniczych: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/

-----------------------------------------------------------------


Wyjasnienie Prorektora Nowy podział dyscyplin Rozporządzenie MNiSW Oswiadczenie o wyrażeniu zgody_liczba N Oświadczenie dziedzina dyscyplina Pismo oświadczenia dyscypliny

 

Szanowni Państwo,

 na prośbę Pani Katarzyny Łukaszewskiej zastępca kierownika Biura Prasowego Uniwersytetu Warszawskiego zamieszczamy poniższą informację.

1 października weszła w życie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W jej wyniku uczelnie mają rok na uchwalenie nowych statutów.

Kształt Statutu UW zostanie wypracowany w toku wewnętrznych konsultacji, które rozpoczęły się już w ubiegłym roku akademickim. Wiadomości o ich przebiegu publikowane są w zakładce na stronie głównej uczelni: https://www.uw.edu.pl/uw-a-nowa-ustawa. Znajdują się tam informacje na temat spotkań otwartych dla społeczności akademickiej, pracy powołanych przez rektora think tanków, a także na temat prac toczących się w Senacie UW.

--------------------------------------------------------------------

 


PENSUM2018_2019

 

Pensum z ostatniej chwili tj. 9 pażdziernika, drobne zmiany

------------------------------------------------------

 

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę