Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Dyrekcja

 

Dyrektor Instytutu Archeologii UW

dr hab. Krzysztof Jakubiak

Kontaktjakubiakk@interia.pl , tel. (22) 55 22 800

Dyżury:
poniedziałek–czwartek: 11:00–16:00  

Wicedyrektor ds. ogólnych
dr Michał Starski

Kompetencje: nadzór nad działalnością administracyjną, nadzór nad biblioteką Instytutu; nadzór nad przygotowaniem planu zajęć; zastępowanie Dyrektora we wszystkich sprawach bieżących.

tel. (22) 55 22 800

  Wicedyrektor ds. studenckich 
dr Marta Żuchowska

Kompetencje: wszelkie decyzje związane z tokiem studiów stacjonarnych, sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu USOS, nadzór nad przygotowanie planu zajęć dziennych (również po angielsku), nadzór nad pracami Komisji Rekrutacyjnej IH UW oraz Komisji Stypendialnej, kontakty z Samorządem.

 tel:(22) 55 22 812

Dyżury w sekretariacie studenckim:

wtorek godz. 11.15-13.15środa godz. 13.00-15.00

 

 


Kierownik Studiów Niestacjonarnych

i Studiów Podyplomowych Archeologia Podwodna

dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski

Kompetencje: wszelkie decyzje związane z tokiem studiów niestacjonarnych, przygotowywanie planu zajęć oraz organizacja zajęć dla studiów zaocznych i podyplomowych.

Kontakt: radoslaw.szczypiorski@gmail.com; tel. +48 501 048 474   

Dyżur dla studentów zaocznych:

W czasie zjazdów Studium Zaocznego, w soboty 10.30-13.00 w gabinecie Dyrekcji

 

Kierownik Administracyjny

mgr Zbigniew Stasiak

Kompetencje: nadzór nad pracownikami obsługi budynku oraz firmami związanymi z konserwacją instalacji i urządzeń wewnętrznych, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem budynku, obsługa administracyjna IAUW.

Kontakt: zbigniew.stasiak@wp.pl;   tel: (22) 55 22 836

 

 

Przewodniczący Rady Naukowej

Prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski

Kompetencje: zwoływanie posiedzeń Rady, przewodniczenie posiedzeniom, koordynowanie prac komisji Rady.

Kontakt:  klewart@poczta.onet.pl, tel. (22) 55 22 814

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę