Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Sesja egzaminacyjna

Aktualna Sesja egzaminacyjna

 2019 ROK

 

28.01.2019

Historia i religia państwa Inków (M. Ziółkowski) godz. 13:00, s. 2.09

Moda barbarzyńców w pradziejach OGUN (A. Maciałowicz) godz. 10:00, s. s.2.09

Historia kultury materialnej (T. Scholl) godz. 12:00-15:00, s. 1.14

Łacina, słówka 1 sem (T. Płóciennik) - godz. 12:00, s. 1.18

Łacina, gramatyka 1 sem (T. Płóciennik) - godz. 12:30, s. 1.18

Łacina, Greka - kontynuacja (T. Płóciennik) - godz. 13:30, s. 1.18

29.01.2019

Nauki o człowieku (W. Więckowski) godz. 9:00-10:30, s. 2.90 i 2.10

Archeologia i Antropologia śmierci OGUN (W. Więckowski) godz. 11:00-12:30, s. 2.10

 

31.01.2019

Łacina, słówka 1 sem (T. Płóciennik) - godz. 12:00, s. 1.18

Łacina, gramatyka 1 sem (T. Płóciennik) - godz. 12:30, s. 1.18

Łacina, Greka - kontynuacja (T. Płóciennik) - godz. 13:30, s. 1.18

.......................................................................................................................................................................

Dr hab. Renata Ciołek: egzaminy ze wszystkich wykładów należy zdawać w następujących terminach:

poniedziałek 11.06.2018, godz. 11.30-13.00 sala 206

środa 13.06, 20.06.2018,  godz. 11.00-14.00, pok. 320

wtorek 26.06.2018, godz. 10.00-11.30, pok. 320

piątek 29.06. 2018, godz. 10.45-12.00, pok. 320

 ......................................................................................................................................................................

 

Dr Wiesław Więckowski informuje, że w dniu 13 czerwca, w godz. 11:00-12:30 w pok. 1.18A, będzie dostępny dla studentów chcących zdać zaległe egzaminy z Nauk o człowieku, Archeologii i antropologii śmierci, oraz uzyskac zaległe zaliczenia z innych przedmiotów.

........................................................................................................................................

2017 ROK:

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr Roksana Chowaniec informuje o następujących terminach zaliczenia i egzaminów w trakcie sesji:

1. OGUN "Tradycyjne i interaktywne muzealnictwo" 9 i 12 czerwca, godz. 11.00-14.00 w pok. 327

2. Egzamin II rok "Konserwatorstwo, muzealnictwo" 19 czerwca, godz. 12.30-14.30, s. 209

3. Egzamin poprawkowy I rok "OWI" 19 czerwca, godz. 14.30-15.30, s. 209

4. Egzamin/zaliczenie "Kultura materialna Sycylii grecko-rzymskiej"  14 czerwca, godz. 10.00-12.00, pok. 327

5.  Egzamin/zaliczenie "Przywracanie obecności rzeczom, czyli kultura materialna i archeologia w dobie nowej humanistyki" (wraz z mgr M. Stobiecką) 6 czerwca oraz 12 czerwca, godz. 10.00-11.00

6. Egzamin "Museology, conservation and popularisation of archaeology"  8 czerwca godz. 10.00-11.00 oraz 19 czerwca, godz. 11.00-12.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Studia  dzienne i wieczorowe   

                       Studia  dzienne i wieczorowe

                      ---------------------------------------------

Egzamin z wykładu ogólnouniwersyteckiego "Archeologia i Antropologia Śmierci" w terminie "0" odbędzie się w dniu 23 stycznia 2017 roku, w godz. 11:30-13:00 w sali 2.10 (tak jak wykład). Termin "0" jest w formie pisemnej. Termin "1" - dla tych, którzy nie mogą podejśc w terminie "0" - w formie egzaminu ustnego w dniu 30 stycznia 2017 roku w godz. 11:30-12:30 w pok. 1.18A. (dr Wiesław Więckowski)

 ---------------------------------------------

Egzamin z wykładu ogólnouniwersyteckiego "Sycylia wczoraj i dziś" odbędzie się w dniach 30-31 stycznia 2017 roku, w godz. 9:30-14:00 w pokoju 327 (II piętro) (dr Roksana Chowaniec)

 ---------------------------------------------                                

Egzamin z wykładu ogólnoinstytutowego "Archeologia Sycylii grecko-rzymskiej" odbędzie się w dniu 30 stycznia 2017 roku, w godz. 15:00 w sali 2.07 (tak jak wykład) (dr Roksana Chowaniec)  

 ---------------------------------------------                             


Kalendarium Sesji

 

23 I

 • 11:30 Archeologia i antropologia Śmierci (Ogun) 2.10 (termin zerowy)

 

26 I

 • Archeologia i Sztuka Afryki

 

30 I

 • 8:30- 10:00 Nauki o człowieku (A-Ł) 2.09
 • 8:30- 10:00 Nauki o człowieku (M-Ż) 2.10
 • 10:00 Metodologia Archeologii (egzamin półroczny) 2.09
 • 10:00-13:00 Dzieje i kultura Egiptu, 1.09
 • 11:00- 12:30 Nubian Art from the 6th to the 14th centuries 2.13
 • 11:30 Introduction to Botany 1.10
 • 11:30 – 13:00 Archology of the near East 2.11
 • 10:30-13:00 Archeologia i antropologia Śmierci (OgUn) 1.18A (Termin I; Ustny)
 • 13:00-14:00 Szaman, Kapłan, Swięty, Król (2.10)
 • 13:30-15:30 Człowiek i środowisko w przeszłości 1.11
 • 14:00-16:00 Archeologia Prowincji Rzymskich  2.10
 • 14:00-15:30 Archeologia i Sztuka Afryki 2.09

 

 

 

 

31 I

 • 12:00-13:30 Historia Archeologii Śródziemnomorskiej 2.11
 • 12:00-13:30 Łacina 1.18
 • 13:30 – 14:45 Zmierzch Faraonów 2.11
 • 14:00-15:30 Archeologia i Sztuka Afryki
 • 15:00 Aleksandria i Rzym (Ogun) 2.06

1 II

 • 15:00 Botanical Know-how (2.07)

 

2 II

 • 10:00-13:00 Archeologia Prowincji Rzymskich  2.10

 

3 II

 • 11:30 -12:00 Zarys Archeologii śródziemnej ćw grupa 2  1.10

 

4 II

 •  

 

5 II

 •  

 

6 II

 • 11:30 – 13:00 Ancient history - Egypt and Near East 2.11
 • 10:00 - 12:00  Historia Archeologii 1.14

 

7 II

 • 12:00-13:30 Blok Archeologii Bliskiego Wschodu 1.18

 

8 II

 •  

 

9 II

 • Dzieje i kultura strożytnego egiptu 3.25
 • 10:00 Archeologia Wczesnego Średniowiecza
 • 11:00 – 14:00 Blok Blski Wschód (sprawdzian)

 

10 II

 •  
-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę