Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Repozytorium Instytutu Archeologii UW

W skład naszego instytutowego repozytorium wchodzą zarówno skany dokumentacji i slajdów przechowywanych w slajdotece, jak i zeskanowane publikacje wydawnictw naszego Instututu, na które składają się:

 

 

 

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę