Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Rada Naukowa IAUW

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Archeologii UW 

Prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski,

Viceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Archeologii UW 

Prof. dr hab. Aleksander Bursche

p.o. viceprzewodniczącego na rok akademicki 2017/2018

prof. dr hab. Karol Szymczak

Sekretarz

dr Marzena Łuszczewska

 


Skład Rady Naukowej, stan na koniec grudnia 2018


Planowane terminy zebrań Rady Naukowej w 2018/2019

(jeżeli okaże się, że nie ma akurat nad czym obradować, zwoływać posiedzeń nie będziemy; i odwrotnie - jeżeli będą ważne, pilne sprawy, to możemy się spotkać w innym terminie)

Semestr zimowy

- 9 października 2018 r.

- 7 listopada 2018 r. 

- 5 grudnia 2018 r.

- 9 stycznia 2019 r.

 Semestr letni

- 6 lutego 2019 r. (jeżeli będą ważne sprawy - przerwa semestralna)

- 6 marca 2019 r.

- 3 kwietnia 2019 r.

- 8 maja 2019 r.

- 12 czerwca 2018 r.

 


Aktualności

 


Projekt protokołu z posiedzenia w dn. 5 grudnia 2018

Uchwały Rady Naukowej Instytutu Archeologii


Uchwały w roku akad. 2016/2017


Uchwała nr 1/2016/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu w Zakładzie Prowincji Rzymskich


Uchwała nr 2/2016/2017 w sprawie głosowania internetowego


Uchwała nr 3/2016/2017 w sprawie powołania Komisji Dydaktycznej


Uchwały 4-7/2016/2017 w sprawie ogłoszenia konkursów


Uchwała nr 8/2016/2017 w sprawie wyboru przewodniczącej Komisji Dydaktycznej


Uchwała nr 9/2016/2017 w sprawie ankiety oceny ćwiczeń terenowych


- załącznik nr 1 do Uchwały 8/2016/2017


- załącznik nr 2 do Uchwały 8/2016/2017


Uchwały 10-12/2016/2017 w sprawie ogłoszenia konkursów (maj 2017)


Uchwała 13/2016/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu w ZAWŚ


Uchwała 1/2017/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu w Zakładzie Bioarcheologii


Uchwała 2/2017/2018 w sprawie konkursu (ZAEP)


Uchwała 3/2017/2018 w sprawie ustalenia kart ankiet oceny ćwiczeń terenowych i powierzchniowych


- załącznik nr 1 do uchwały 3/2017/2018 - karta ankiety oceny ćwiczeń terenowych


- załącznik nr 2 do uchwały 3/2017/2018 - karta ankiety oceny ćwiczeń powierzchniowych


Uchwała 4/2017/2018 w sprawie ustalenia m inimum czasowego koniecznego dla zaliczenia ćwiczeń terenowych


Uchwała 5/2017/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Dydaktycznej


- załącznik do uchwały 5/2017/2018 - Regulamin Komisji Dydaktycznej IA UW


Uchwała nr 6/2017/2018 w sprawie zasad rekrutacji na 2019/2020


- załącznik 1 do uchwały 6/2017/2018 - zasady rekrutacji


- załącznik 2 do uchwały 6/2017/2018 - zasady rekrutacji cd.


- załącznik 3 do uchwały 6/2017/2018 - protokół głosowania internetowego


Uchwała 7/2017/2018 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego


Uchwała 8 i 9/2017/2018 w sprawie konkursów na etaty adiunktów


Uchwała 10/2017/2018 w sprawie konkursu na etat adiunkta


Uchwała 11/2017/2018 w sprawie wyznaczenia promotora


Uchwała 12/2017/2018 w sprawie wyznaczenia opiekunów naukowych pracy dyplomowej


Stanowisko RN w sprawie bibliotek zakładowych z dn. 8.11.2017


Uchwała 13/2017/2018 w sprawie wyznaczenia opiekunów naukowych pracy dyplomowej


Uchwała 14/2017/2018 w sprawie wyznaczenia opiekuna pracy dyplomowej


Uchwała 15/2017/2018 w sprawie wyznaczenia recenzenta pracy dyplomowej


Uchwała 16/2017/2018 w sprawie zmian w programie studiów Archaeology


Uchwała 17/2017/2018 w sprawie zmian w programie studiów Archaeologia

 

Uchwały w roku akad. 2018/2019

 


Uchwała 1/2018/2019 rozpisanie konkursu


Uchwała 2/2018/2019 rozwiązanie Pracowni Komputerowej


Uchwała 3/2018/2019 rozwiązanie Pracowni Skanerów 3D


Uchwała 4/2018/2019 powołanie Pracowni Modelowania i Dokumentacji Cyfrowej


Stanowisko Rady Naukowej w sprawie przyszłości środowiska naukowego Wydziału z dn. 14.11.2018


Uchwała 6/2018/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu


Uchwała 7/2018/2019 w sprawie wyznaczenia opiekuna pracy dyplomowej


Uchwała 8/2018/2019 w sprawie wyznaczenia opiekuna pracy dyplomowej


Uchwała 9/2018/2019 w sprawie przyjęcia nowego programu studiów licencjackich


- załącznik do Uchwały 9/2018/2019


Zatwierdzone przez Radę Naukową IA protokoły z posiedzeń

 


Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA w dn. 19.10.2016 r.


Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA w dn. 30.11.2016 r.


Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA w dn. 18.01.2017 r.


Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA w dn. 23.03.2017 r.


Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA w dn. 24.05.2017 r.


Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA w dn. 21.06.2017 r.


Protokół głosowania nad wotum zaufania 11.10.2017 r.


Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA w dn. 11.10.2017 r.


Protokoł z posiedzenia Rady Naukowej IA w dn. 8.11.2017


Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA w dn. 10.01.2018


Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA UW w dn. 14.03.2018


Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA UW w dn. 18.04.2018


Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA UW w dn. 16.05.2018


Protokół z posiedzenia Rady Naukowej w dn. 13 czerwca 2018


Protokół z posiedzenia Rady Naukowej w dn. 9 października 2018


Protokół z posiedzenia Rady Naukowej w dn. 14 listopada 2018


Zatwierdzone przez Radę Naukową IA protokoły z posiedzeń z lat poprzednich


2008/2009


2009/2010


2010/2011


2011/2012


2012/2013


2013/2014


2014/2015


2015/2016


-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę