Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

studenci

studenci

ERASMUS -program - koordynator

Koordynator ds. mobilności

dr Sylwia Domaradzka       e-mail:  s.domaradzka@uw.edu.pl

 

dyżury: poniedziałek, godz. 10.00 - 11.00, p.305

                     środa, godz. 13.00 - 14.00, p.305

 

-studenci studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich (poza Hiszpanią i Włochami)

-studia, praktyki studenckie, staże naukowe

 

 


Studenci studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego, stacjonarnych i niestacjonarnych, mają możliwość skorzystania z różnych programów wymiany stypendialnej, w ramach których mogą realizować min. część studiów, praktykę lub staż naukowy za granicą.

 

Szczegółowe informacje dotyczące programów stypendialnych dostępne są na stronie Biura Współpracy z Zagranicą UW:

http://www.bwz.uw.edu.pl/

 

Wykaz umów międzynarodowych IAUW w ramach programu Erasmus+ (uczelnie partnerskie) znajduje się na dole strony.


OGŁOSZENIA

 

Rok akademicki 2017/2018:

Szanowni Państwo,

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłosiło drugą, ogólnouniwersytecką turę rekrutacji na stypendium Erasmus+ (rok akademicki 2018/2019)

http://bwz.uw.edu.pl/posts/27191

---------------------------------------------------------------------

Informacje dotyczace praktyk studenckich w roku akademickim 2017/2018 można znaleźć na stronie BWZ w zakładce "Dla Studentów i Doktorantów - Praktyki 2017/2018"

http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu

---------------------------------------------------------------------

Informacje dotyczące zagranicznych praktyk absolwenckich (SMPA) do krajów programu dla studentów przyszłych absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego - rok akademicki 2017/2018:

http://bwz.uw.edu.pl/posts/27411

---------------------------------------------------------------------

Informacje dla studentów dotyczące udziału w programie Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 są dostępne na stronie BWZ:

 

http://bwz.uw.edu.pl/dla-studentow-studia-20162017

-----------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Instytut Archeologii UW ogłasza kolejny konkurs na wyjazdy Erasmus.

Konkurs odbędzie się 24 lutego 2017 roku o godz. 13.30 w pokoju 318.

Niezbędne dokumenty:

1. Wyciąg ze stopniami z USOSa

2. Certyfikat językowy (zgodnie z krajem wyjazdu)

3. Opinia opiekuna naukowego o celowości wyjazdu w odniesieniu do realizacji tematu

 

Serdecznie zapraszmy wszystkich zainteresowanych studiami zagranicznymi.

Ewentualne pytania prosimy kierować do prof. Iwony Modrzewskiej - Pianetti

e-mail: iwonamodrzewska@poczta.onet.pl

lub dr Sylwii Domaradzkiej e-mail: s.domaradzka@uw.edu.pl

----------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Biuro Wymiany Zagranicznej ogłosiło dodatkową turę kwalifikacji do programu Erasmus+ (tzw. II tura ogólnouniwersytecka) na częściowe studia zagraniczne w ramach niewykorzystanych miejsc (wyjazd w semestrze letnim). Studentom zakwalifikowanym w II turze NIE przysługuje stypendium Erasmus.

Termin składania dokumentów: 31 października 2016r.

Szczegółowe informacje:

http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/01/2016_kom_II_tura_SMS.pdf

http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/01/SMS_wolne_miejsca_2TURA_16_17.pdf

 

 


Instytut Archeologii posiada podpisane umowy z następującymi uczelniami:

 

 1. Universidade de Lisboa, Portugalia (kod Erasmus: P LISBOA109) - umowa zawieszona
 2. Universita degli Studi di Urbino "Carlo Bo", Włochy (kod Erasmus: I URBINO01)
 3. Univerzita Karlova v Praze, Czechy (kod Erasmus: CZ PRAHA07)
 4. Kobenhavns Universitet, Dania (kod Erasmus: DK KOBENHA01)
 5. Universidad de Cádiz, Hiszpania (kod Erasmus: E CADIZ01)
 6. Universidad de Murcia, Hiszpania (kod Erasmus: E MURCIA01)
 7. Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn, Niemcy (kod Erasmus: D BONN01)
 8. Universität Konstanz, Niemcy (kod Erasmus: D KONSTAN01)
 9. Universitatea Babes Bolyai din Cluj-Napoca, Rumunia (kod Erasmus: RO CLUJNAP01)
 10. West University of Timisoara, Rumunia (kod Erasmus: RO TIMISOA01)
 11. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Turcja (kod Erasmus: TR BILECIK01)
 12. Selcuk Universitesi, Turcja (kod Erasmus: TR KONYA01)
 13. Universita degli Studi di Catania, Włochy (kod Erasmus: I CATANIA01)
 14. Universität Salzburg, Austria (kod Erasmus: A SALZBUR01)

 

Pytania dotyczące uczelni partnerskich prosimy kierować do koordynatora ds. mobilności.

Pytania dotyczące uczelni partnerskich we Włoszech oraz Hiszpanii prosimy kierować do prof. dr hab. Iwony Modrzewskiej – Pianetti (w roku akademickim 2018/2019 do dr Sylwii Domaradzkiej lub dr Jerzego Żelazowskiego - j.zelazowski@uw.edu.pl )

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę