Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

pracownicy

ERASMUS - program - koordynator

 

Koordynator ds. mobilności

Dr Sylwia Domaradzka       e-mail:  s.domaradzka@uw.edu.pl

 

dyżury: poniedziałek, godz. 10.00 - 12.00, p.305

                     środa, godz. 11.15 - 13.15, p.305


Informacje dotyczące wyjazdów dydaktycznych nauczycieli akademickich – STA oraz

informacje dotyczące wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych – STT 

dostępne są na stronie Biura Wymiany z Zagranicą UW:

 

http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu

 

 

 

 


OGŁOSZENIA

Szanowni Państwo,

 

Biuro Wymiany z Zagranicą ogłosiło kolejny nabór w ramach „Erasmus – Mobilność Edukacyjna” na finansowanie wyjazdów dla pracowników w celach szkoleniowych STT na rok akademicki 2018/2019 (KA103 2018) - zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji pracownika UW w zagranicznej instytucji.

 

O fundusze Erasmus typu STT mogą ubiegać się pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (w tym pracownicy administracji wydziałowej i centralnej, pracownicy inżynieryjno-techniczni, informatycy, programiści) oraz koordynatorzy programu Erasmus/ds. mobilności, bibliotekarze, pracownicy informacji naukowej i dokumentacji, lektorzy.

 

Ostateczny termin składania dokumentów: 2 listopada 2018 roku

......................................................................................................................

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór w ramach „Erasmus – Mobilność edukacyjna” 2016/2017 (KA 103) – wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) – konkurs na dofinansowanie.

 

Każdy nauczyciel akademicki może ubiegać się o stypendium Erasmus na maksymalnie 2 wyjazdy typu STA zrealizowane w okresie od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku. W wyjątkowych przypadkach wyjazd może być sfinansowany z projektu „Erasmus Mobilność edukacyjna” do 31 marca 2018 roku, pod warunkiem posiadania przez UW wystarczających środków finansowych. Nauczyciele akademiccy nie mogą ubiegać się o wyjazd z tzw. „cudzej umowy” (tj. umowy zawartej przez inną jednostkę niż macierzysta).

 

Ostateczny termin składnia dokumentów: 28 październik 2016 roku

 

Procedury i kryteria kwalifikacji, organizacja i zasady finansowania wyjazdów typu STA, taryfikator oraz formularze są dostępne na stronach Biura Wymiany z Zagranicą

http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

 

Biuro Wymiany z Zagranicą ogłosiło kolejny nabór w ramach „Erasmus – Mobilność Edukacyjna” na finansowanie wyjazdów dla pracowników w celach szkoleniowych (STT 2016/2017) - zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji pracownika UW w zagranicznej instytucji.

 

O fundusze Erasmus typu STT mogą ubiegać się pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (w tym pracownicy administracji wydziałowej i centralnej, pracownicy inżynieryjno-techniczni, informatycy, programiści) oraz koordynatorzy programu Erasmus/ds. mobilności, bibliotekarze, pracownicy informacji naukowej i dokumentacji, lektorzy.

 

Ostateczny termin składania dokumentów: 28 październik 2016 roku

 

Procedura i kryteria kwalifikacji, organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych  (STT):

http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/08/2016_zasady_STT.pdf

 

Taryfikatory, formularze, wnioski wyjazdowe s ą dostępne na stronach BWZ:

http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu

 

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z koordynatorem ds. mobilności.

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę