Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Dr Iwona Kozieradzka-Ogunmakin

<<< powrót

 

Kontakt:

i.kozieradzka-ogunmakin [at] uw.edu.pl

 

Strona Projektu:

www.meroe-project.uw.edu.pl


Biografia

W roku 2002 ukończyłam studia magisterskie na kierunku Archeologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym czasie moje zainteresowania naukowe koncentrowały się na zagadnieniach archeologii pogrzebowej i praktyk mumifikacyjnych w starożytnym Egipcie, które miałam okazję pogłębiać podczas studiów wymiennych w Carsten Niebuhr Institute of Near Eastern Studies na Uniwersytecie w Kopenhadze. Po ukończeniu studiów magisterskich kontynuowałam moje studia nad powyższymi zagadnieniami podczas rocznego pobytu stypendialnego w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej w Kairze.Po ukończeniu stypendium w Egipcie powróciłam do mojej rodzimej uczelni, by prowadzić zajęcia dla studentów w dziedzinie archeologii pogrzebowej starożytnego Egiptu. W celu poszerzenia swoich kwalifikacji w dziedzinie studiów nad szczątkami ludzkimi, ukończyłam studia magisterskie na kierunku antropologii fizycznej i archeologii pogrzebowej na Uniwersytecie w Sheffield, Wielka Brytania. Uzyskanie tych kwalifikacji umożliwiło mi pracę w międzynarodowych misjach archeologicznych na terenie Egiptu i Sudanu, gdzie zajmuję się badaniem szczątków ludzkich.Podczas moich prac badawczych w Egipcie zainteresowałam się tematem relacji pozycji społecznej i zdrowia wśród ludności starożytnej. Temat ten stał się przedmiotem mojej pracy doktorskiej na Uniwersytecie w Manchesterze, Wielka Brytania. Głównym celem mojego projektu badań było zidentyfikowanie wzorców stanu zdrowia wśród przedstawicieli różnych klas społecznych na starożytnej nekropoli w Sakkarze, oraz ustalenie w jakim stopniu zaobserwowane wzorce statusu społecznego i biologicznego uległy zmianie na przestrzeni okresu użytkowania nekropoli. W okresie trwania moich studiów doktorskich prowadziłam zajęcia w tematyce bioarcheologii i paleopatologii dla studentów na kierunku „Biomedical nad Forensic Studies in Egyptology”. Dodatkowo, w okresie prac archeologicznych w Sakkarze, prowadziłam terenowe zajęcia w dziedzinie metod eksploracji, identyfikacji oraz badań szczątków ludzkich dla młodej kadry inspektorów Służby Starożytności w Egipcie.Obecnie kontynuuję moje badania w dzidzienie warunków życia i stanu zdrowia społeczności starożytnego Egiptu i Nubii.

Dodatkowe szkolenia/kursy specjalistyczne

2015               The Coimbra Method: An Entheseal Scoring Workshop, University of Sheffield

2013               Cross Sectional and Surface Histology Workshop: An Application of Anthropological Methods, School of History, Classics and Archaeology, University of Edinburgh

2013               Using Human Remains in Teaching Archaeology, The Higher Education Academy Discipline Workshop, University of Manchester

2011              Field Paleo-imaging Workshop, Museum of Man, San Diego, USA

2010               Demonstrator Training and Statistics and Data Handling, Faculty of Life Sciences, University of Manchester

2009               Dental Anthropology Short Course, Department of Archaeological Sciences, University of Bradford

2008               8th Palaeopathology Short Course, Department of Archaeological Sciences, University of Bradford

 

Zainteresowania badawcze

  • Status społeczny a stan zdrowia populacji starożytnych
  • Wpływ zmian środowiska na rozwój dziecka i zdrowie człowieka
  • Choroby i niepełnosprawność wśród społeczeństw starożytnych
  • Praktyki pogrzebowe z uwzględnieniem mumifikacji

 

Projekty badawcze

2017-2019       Environmental Changes and the Collapse of the Ancient Nubian Kingdom of Meroe, Sudan (www.meroe-project.uw.edu.pl)

The project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 66577; National Science Centre, Poland, POLONEZ funding programme (ref. no. 2016/21/P/HS3/00893).

 

2014–2017   Collaborator, "Dry Moat" in Saqqara as a Unique Time Capsule, A Source For The History of The Memphite Necropolis Reflecting Changes of Natural Environment (collaborator; Polish Academy of Sciences, Warsaw; funded by the National Science Centre, Poland – UMO-2013/11/B/HS3/04472)

 

2011–2014  Collaborator, The Final Phase of the Pyramid Builders’ Era: An Investigation into the Correlation Between the Environmental and Cultural Changes at the Saqqara Necropolis in Egypt (collaborator; Polish Academy of Sciences, Warsaw; funded by the National Science Centre, Poland – NN109 179940)

 

2010–2012   Primary Investigator, A Study of Social Stratification and Physical Health in an Ancient Egyptian Population of Saqqara (doctoral research project conducted at the KNH Centre for Biomedical Egyptology, University of Manchester; funded by the Leverhulme Trust – F/00120/BU)

 

Afiliacja

Marie Skłodowska-Curie Research Fellow, Zakład Bioarcheologii, Uniwersytet Warszawski

Honorary Academic Curator of Human Remains, Manchester Museum

Visiting Scientist, Faculty of Biology, Medicine and Health, University of Manchester

 

 Członkowstwo w organizacjach naukowych

  • British Association of Biological Anthropology and Osteoarchaeology
  • Paleopathology Association (USA)
  • Egypt Exploration Society
  • Sudan Archaeological Research Society

Stanowiska archeologiczne

2017                           Dolina Królów (KV40), Teby (członek misji szwjcarskiej)

Od 2006                    Sakkara, Egipt (członek misji polskiej, francuskiej 2009-2010 i holenderskiej - 2013)

2007–2008              Kawa, Sudan (misja Muzeum Brytyjskiego)

2007–2013               Stanowiska archeologiczne na terenie Wielkie Brytanii (ARCUS i Wessex Archaeology)

2003                           Tell el-Farcha, Egipt (Polska Ekspedycja Archeologiczna do Wschodniej Delty Nilu)

1998–2002              Stanowiska archeologiczne na terenie Wielkopolski

 

Publications, Conference Presentations and Proceedings

https://uw.academia.edu/IwonaKozieradzkaOgunmakin

 

Marlow, E., Kozieradzka-Ogunmakin, I. (2016) Metric sex estimation of ancient Egyptian skeletal remains, Part II: Testing of new population-specific methods. Bioarchaeology of the Near East 10: 27–46.

 

Kozieradzka-Ogunmakin, I. (2015) Lives Short Lived: Child Morbidity and Mortality in the Ancient Region of Memphis, Egypt, in the Ptolemaic period (332-30 BC), Based on Skeletal Evidence from the Saqqara Necropolis. 17th Annual Conference of the British Association for Biological Anthropology and Osteology, Sheffield (18th–20th September 2015).

 

Kozieradzka-Ogunmakin, I. (2015) A case of metastatic carcinoma in an Old Kingdom-period skeleton from Saqqara. In S. Ikram, J. Kaiser and R. Walker (eds.), Egyptian Bioarchaeology: Humans, Animals and the Environment. Leiden: Sidestone Academic Press, pp. 77–85.

 

Kaczmarek, M. and Kozieradzka-Ogunmakin, I. (2013) Demographic, metric and palaeopathological study of human remains recovered from the Lower Necropolis at Saqqara. In K. Myśliwiec (ed.), Saqqara V, Old Kingdom Structures between the Step Pyramid Complex and the Dry Moat, Part II: GeologyAnthropologyFindsConservation. Warsaw: Centre of the Mediterranean Archaeology of the Polish Academy of Sciences, pp. 345–421.

 

Kozieradzka-Ogunmakin, I. (2013) Accessory staff or walking aid? An attempt to unravel the artefact’s function by investigating the owner’s skeletal remains. Études et Travaux XXVI: 381–393.

 

Kozieradzka-Ogunmakin, I. (2013) Patterns and management of fractures of long bones: a study of the ancient population of Saqqara, Egypt. In A. R. David (ed.), Ancient Medical and Healing Systems: Their Legacy to Western Medicine. John Rylands University of Manchester Bulletin 89, Supplement, pp. 133–156.

 

Kozieradzka-Ogunmakin, I. (2012) A bioarchaeological approach to the study of an Ancient Egyptian population from Saqqara, Egypt. Proceedings of the 4th Conference of Jornadas de Jovens em Investigação Arqueológica (Faro, Portugal, 11th–14th May 2011): 115–122.

 

Kozieradzka-Ogunmakin, I. (2011) Multiple epiphyseal dysplasia in an Old Kingdom Egyptian skeleton: A case report. International Journal of Paleopathology 1: 200–206.

 

Kozieradzka-Ogunmakin, I. (2011) Teeth used as a tool: Evidence of task-related dental modifications from an ancient cemetery at Saqqara, Egypt. 7th World Congress on Mummy Studies (San Diego, 12th–16th June 2011). Proceeding of the American Association for the Advancement of Science (Pacific Division) 30(1): 122–123.

 

Kowalska, A., Radomska, M. and Kozieradzka, I. (2010) The catalogue of burials and small finds. In K. Mysliwiec and K. Kuraszkiewicz (eds.), The Funerary Complex of Nyankhnefertem, Saqqara IV: 27–73. Warsaw: Centre of the Mediterranean Archaeology of the Polish Academy of Sciences.      

 

Kozieradzka, I. (2007) Society versus disease: Dwarfism in Ancient Egypt. Proceedings of the Fourth Central European Conference of Young Egyptologists (Budapest, 31. August–02. September 2006). Studia Aegyptiaca XVIII: 263–280.

 

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę