Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Praktyki terenowe

Praktyki terenowe


 

"POWIERZCHNIÓWKI" - sezon wiosenny roku akad. 2017/18

Field Walking Survey - spring season of 2018

 

 

Informacje w linku poniżej / Information - click the link below

 

***


Zasady odbywania praktyk / Rules of field training


POWIERZCHNIÓWKI / FIELD SURVEY


WYKOPALISKA / EXCAVATIONS

Autor: WW


TERMINARZ SPOTKAŃ PRZEDWYKOPALISKOWYCH

PRE-EXCAVATIONS MEETINGS SCHEDULE

 

Uwaga! Możliwość wzięcia udziału w wykopaliskach na stanowisku kultury ceramiki wstęgowej rytej w Podlesiu, gm. Oleśnica. Termin 22.07-14.08. Prowadzący Artur Grabarek. ZAPRASZAMY!!! Informacje TU - kontakt a.grabarek [at] uw.edu.pl

 

Dr Marcin Matera i dr hab. Tomasz Scholl informuje, że w sprawie udziału w wykopaliskach w Tanais oraz na terenie grodziska Konsułowskoje można sie kontaktować mailowo. Dodatkowe spotkanie dla zainteresowanych wykopaliskami na Ukrainie - 24 kwietnia, o godz. 16;45 w sali 1.14. Zapraszamy!

 

Dr Marcin Matera and dr hab. Tomasz Scholl inform all of the students interested in taking part in the excavations in Tanais (Russia) and Konsułowskoye (Ukraina) that the contact is possible via e-mail. Additional meeting for those interested in excavations in Ukraine - April 24th, at 4:45 pm at 1.14. English Program students welcomed!

--------------------------

Dr Małgorzata Kot informuje, że  spotkanie organizacyjne w sprawie wykopalisk w  jaskini Ciasnej i Tunel Wielki odbędzie się w czwartek 26 kwietnia o 13:30 w sali 0.30. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Dr Małgorzata Kot informs that the meeting for all interested in participation in the excavations at Ciasna and Tunel Wielki caves will take place on Thursday, April 26th, at 1:30 pm, downstairs at 0.30 room.  Feel invited!

-------------------------------

Wszystkich studentów zainteresowanych udziałem w wykopaliskach w Akrai (Sycylia) w miesiącach sierpień i wrzesień, proszę o kontakt mailowy (roksana.chowaniec@uw.edu.pl). Roksana Chowaniec

 

Students interested in participation in  the excavations at Akrai, Sicily (in August or/and September), may contact me via email (roksana.chowaniec@uw.edu.pl). Roksana Chowaniec

------------------------------------ ...

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę