Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Praktyki terenowe

Praktyki terenowe / Field training


 ***


Zasady odbywania praktyk / Rules of field training


POWIERZCHNIÓWKI / FIELD SURVEY


WYKOPALISKA / EXCAVATIONS

Autor: WW


INFORMACJE / INFORMATION

Jesienne ćwiczenia terenowe "powierzchniówki odbywają sie w dniach 15-19 października 2018. Informacje TU.

Fall field survey "powierzchniowki" will take place in October 15-19th, 2018. More information HERE.

 

******************* 

Szanowni Państwo Prowadzący wykopaliska oraz Studenci w nich uczestniczący!

Przypominam, że aby ćwiczenia terenowe mogły być zaliczone, każdy uczestnik musi być zarejestrowany w USOS na dane wykopaliska oraz wypełnić (wraz z Prowadzącym) Kartę Ćwiczeń Wykopaliskowych - zawierającą informacje o stanowisku, zadaniach i ćwiczeniach przeprowadzonych w trakcie wykopalisk, a także ocenę studenta. Kartę taką dostali Prowadzący drogą mailową.

Dodatkowo, na koniec ćwiczeń należy przeprowadzić ankietę oceny ćwiczeń terenowych (dostępna tu: http://archeo.uw.edu.pl/zalaczniki/upload2104.pdf) zgodnie z procedurami dostępnymi tu: http://archeo.uw.edu.pl/zalaczniki/upload1941.pdf . 

Obie karty należy dostarczyć do sekretariatu studenckiego przed zakończeniem roku akademickiego.

 

 

Dear Instructors and Participants!

I would like just to remind you, that in order to get grade for the participation in the excavations required by the study program, every Participant should be enscribed in USOS, and fill out "Karta Ćwiczeń Wykopaliskowych" together with the Instructor. This document includes some basic info on the site, as well as shows all required activities and grades obtained by the Participant. All Instructors were provided with the template of the Karta via e-mail.

Additionally, by the end of the excavations, all the Participants should evaluate them, just as the Students evaluate every single class they take. The evaluation documents are here: http://archeo.uw.edu.pl/zalaczniki/upload2104.pdf and the rules how the evaluation procedure should be implemented (for Instructors) here: http://archeo.uw.edu.pl/zalaczniki/upload1941.pdf .

Both documents should be delivered to the Sekretariat before the end of the academic year.


Karta Ćwiczeń Wykopaliskowych ...

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę