Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

KONFERENCJE

Zakład Archeologii Egejskiej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
ma zaszczyt zaprosić na obrady konferencji 

Sympozjum Egejskie. 6th Conference in Aegean Archaeology 

która odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2018 roku
w Sali Kolumnowej budynku Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Wykład inauguracyjny pt. Aegean archaeology in a changing world: how to tell it?
wygłosi prof. Pietro Maria Militello z Uniwersytetu w Katanii.

Serdecznie zaprszamy!

Program konferencji    Książka abstraktów wystąpień

 Zakład Archeologii Bliskiego Wschodu IAUW wraz z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW serdecznie zapraszają na trzecią edycję konferencji pt." Polacy na Bliskim Wschodzie", która odbędzie się w dn. 7-9 czerwca br. w budynku Instytutu Archeologii UW w sali 2.10.

więcej informacji na stronie: http://www.pcma.uw.edu.pl/2018/05/30/konferencja-polacy-na-bliskim-wschodzie-2/

  Program konferencji


 

KONFERENCJA

„Początki obrządku szkieletowego na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza. Jak dawne?”

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji dotyczącej datowania początków najstarszych, wczesnośredniowiecznych cmentarzysk szkieletowych na ziemiach polskich, pt. „Początki obrządku szkieletowego na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza. Jak dawne?”.

 

Konferencja odbędzie się  w piątek, 25 maja w Instytucie Archeologii, Uniwersytetu Warszawskiego, w sali 210, o godzinie 10.00.

 

W ramach konferencji chcielibyśmy się skupić przede wszystkim na omówieniu początków cmentarzysk szkieletowych oraz podstaw określania ich chronologii. Podczas obrad chcielibyśmy poruszyć kwestię tego, czy  początki inhumacji na ziemiach polskich wiążą się z 2 połową X w. i okresem panowania Mieszka I, czy dopiero z początkiem XI w. i czasami Bolesława Chrobrego.

 

prof. Andrzej Buko, dr Dariusz Błaszczyk

 

kontakt: d.blaszczyk@uw.edu.pl

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogólnopolska konferencja 'Archeologia włókiennictwa w Polsce - nowe badania, nowi badacze', 27-28 marca 2018 r., Warszawa

 

Organizatorki: Agata Ulanowska (IA UW), Magdalena Woźniak (IKSiO PAN), Marta Żuchowska (IA UW)

 

Celem konferencji jest przedstawienie przekroju badań, jakie podejmowane są obecnie przez polskich badaczy nad szeroko rozumianą archeologią włókiennictwa. Uczestnikami konferencji są osoby zajmujące się analizą tekstyliów archeologicznych i ich odcisków, problemami konserwacji wyrobów tekstylnych, narzędziami włókienniczymi i ich funkcjonalnością, organizacją produkcji włókienniczej, 'tekstylną archeologią eksperymentalną', czy archeologią włókiennictwa w dydaktyce akademickiej, a także osoby, które zajmują się tekstyliami okazjonalnie, na skutek odkryć pozostałości tekstyliów lub narzędzi włókienniczych na badanych przez nie stanowiskach. Organizatorki mają nadzieję, że formuła spotkania umożliwi nam lepszą orientację w spektrum podejmowanych obecnie tematów badawczych i realizowanych projektów, oraz na indywidualną wymianę doświadczeń.


Program konferencji i książka abstraktów do pobrania

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę