Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

dr Wiesław Więckowski

<<< powrót

  

Dyżury/Office Hours [1.18A]

środa     13:00 - 15:00

Wednesday 1:00pm - 3:00pm

 

Kontakt/Contact

e-mail: w.c.wieckowski[at]uw.edu.pl

USOS   WebSite

 

Zainteresowania/Research interest

bioarcheologia, archeologia funeralna, archeologia i bioarcheologia Andów peruwiańskich

 

 

 

Prowadzone zajęcia (sem. zimowy) / Courses

w trakcie uzupełniania 

Nauki o człowieku - wykład dla I roku

poniedziałek   8:00 -  9:30

Bioarcheologia człowieka - p-sem

(z dr E. Jaskulską)

poniedziałek   9:45 - 11:15

Archeologia i antropologia śmierci 

poniedziałek  11:30 - 13:00

Taphonomy of Human Remains 

Tuesday        13:15 - 14:45

Basic Human Osteology

Tuesday        09:45 - 11:15

Od australopiteka do Homo sapiens

(z dr. M. Przeździeckim)

środa            11:30 - 13:00 

Bioarchaeology - seminar

(with Prof. Sołtysiak)

Tuesday       11:30 - 13:00

 


Projekty badawcze

- pochówki z okresu formatywnego i grobowiec elit kultury Wari na stanowisku Castillo de Huarmey

- pochówki atypowe ("deviant burials") z terenów Peru

- amputacje materiale osteologicznym i ikonografii Ameryci prekolumbijskiej 

- archeologia dzieci i dzieciństwa w kulturach Ameryki Południowej

- pochówki na stanowiskach północnego Izraela - publikacja materiałów osteologicznych ze stanowisk Gesher i Tel Zahara

- archeologia konfliktów zbrojnych (cmentarze wojenne w Ossowie, w Osuchowej Nowej)

 

Publikacje dostępne na Academia.edu 

Wykopaliska:

Castillo de Huarmey, Peru (centrum ceremonialne, funeralne, Wari) - 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Tel Jezre'el, Izrael (stanowisko EB III) - 2018

Wizna - krypta kościelna (XVII-XIX wiek) - 2018

Waniewo, Polska (strażnica późnośredniowieczna, IAiE PAN) - 2016

Rapa, Polska (grobowiec rodziny Fahrenheidów) - 2015

Maucallacta, Peru (centrum ceremonialne) - 2010, 2012

Węgrów, Polska (cmentarz żydowski) - 2012

Akrai, Sycylia, Włochy (miasto antyczne) - 2011

Tel Zahara, Izrael (st. osadnicze i cmentarzysko MB i muzułmańskie) - 2008, 2009

Ossów, Polska (mogiła zbiorowa z 1920 roku) - 2008

Knyszyn, Polska (krypta kościoła) - 2008

 


Literatura do zajęć z Archeologii i Antropologii Śmierci (w .pdf)

Binford Tainter

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę