Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

ZSS IA UW 2015/2016

Zarząd Samorządu Studentów Instytutu Archeologii UW 2015/2016

Eryk Maria Skolarski – Przewodniczący ZSS IA UW 

dyżur w biurze: wtorek 12:00-13:00

e-mail: eryk.skolarski@samorzad.uw.edu.pl

 

----------------------

Jerzy Ciastek - Wiceprzewodniczący ZSS IA UW

dyżur w biurze: czwartek 15:00-16:30

----------------------

Wojciech Nowak- członek ZSS IA UW 

dyżur w biurze: środa 13:00-14:30

----------------------

Norbert Pierzyna - członek ZSS IA UW

dyżur w biurze: poniedziałek 9:45-11:15

----------------------

Eliza Kloczkowska - członek ZSS IA UW

dyżur w biurze: piątek 12:00-13:00

----------------------

 

e-mail: zssiauw@uw.edu.pl

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę