Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Sieć bezprzewodowa EDUROAM

Jak skonfigurować sieć eduroam?
https://eduroam.uw.edu.pl/konfiguracja/wstep

Kto może korzystać z eduroam?
https://eduroam.uw.edu.pl/konfiguracja/domeny


Gdzie możecie korzystać z sieci eduroam?
https://eduroam.uw.edu.pl/zasieg/wstep

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę