Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Obrona pracy licencjackiej lub magisterskiej

Do obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej należy złożyć
(minmum 7 dzni roboczych przed obroną)
następujące dokumenty:


- Zaświadczenia z bibliotek (BUW, Instytut Archeologii, Papirologia, Biruo Pełnomocnika Rektora do spraw Procesu Bolońskiego)

- Dwa egzemplarze
pracy (jeden w przypdaku pracy Licencjackiej), z czego jedną drukowaną dwustronnie.
Na początku pracy musi się znaleźć:


zał. 1- strona tytułowa;


zał. 2 - streszczenie (do 800 znaków) słowa kluczowe (do 10 słów),
dziedzina pracy (Archeologia 08400),
klasyfikacja tematyczna (nazwa proseminarium lub seminarium);


zał. 3 - oświadczenie promotora i autora pracy (z oryginalnymi podpisami)-Praca w wersji elektronicznej w formacie PDF, w jednym pliku nie przekraczającym 25 MB (łącznie z wyżej wymienionymi załącznikami, bez podpisów w zał. 3)
(jeden z programów do tworzenia pdf-a mozna znaleźć tutaj)

-Dodatkowo wersji pracy w formacie WORD dostarczonej do promotora w celu wprowadzenia do systemu antyplagiatowego

 

- KARTA PRACY DYPLOMOWEJ (nie włączanym do egzemplarzy pracy) należy wpisać datę i godzinę egzaminu dyplomowego oraz skład komisji egzaminacyjnej (przewodniczący, promotor, recenzent). Karta musi być podpisana przez promotora.

- Poświadczenie wpłaty 60 zł za dyplom na indywidualne konto studenta (numer konta indywidualnego można na stronie USOS studenta)


- 4 zdjęcia dyplomowe (4,5 x 6,5)

W przypadku ubiegania się o wydanie dyplomu w jezyku angielskim należy dodatkowo złożyć:

- poświadczenie wpłaty 40 zł na podane wyżej konto

- 1 zdjęcie (4,5 x 6,5)

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę