Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Sesja poprawkowa

                                dzienne i wieczorowe

                  

EGZAMINY - SESJA POPRAWKOWA 

2018 


03.09.2018 - Methodology godz. 13:00-14:00 s. 2.07

03.09.2018 – Wstęp do archeologii, godz. 10:00-11:30, s. 2.09

03.09.2018 - Historia Kult. Materialnej Grecji (T.Scholl), godz. 12:00-13:00, s; 1.14

04.09.2018 - Arch. Ameryki, godz. 12:00, s.1.09

04.09.2018 - Archeoastronomia (OGUN). godz. 10:00, s. 1.09

05.09.2018 - Metodologia (P.Bieliński, F. Stępniowski), godz. 10:00, s. 2.12 (lub inna dowolna na I piętrze)

05.09.2018 - Hist. Staroż. Grecji i Rzymu (J. Żelazowski), godz. 12:00-14:00, s. 2.13

05.09.2018 - History of Ancient Near East (P.Bieliński), godz. 12:30, room 2.07A

07.09.2018 - Język egipski - (M. Barwik) - godz. 11:00
07.09.2018 - Dzieje i kultura faraońskiego Egiptu, OGIN (M. Barwik) - godz. 12:00, p. 305
07.09.2018 - Dolina Królów-nekropola królewska Nowego Państwa, wyk. mon. - (M. Barwik) - godz. 13:00

10.09.2018 -  Egzamin poprawkowy OGUN Od Pompejów do Knossos (M. Rekowska, A. Ulanowska) - godz. 11.00-12.00, s. 314

10.09.2018  - Egzamin poprawkowy OGUN on-line Odkrywanie przeszłości (M. Rekowska) –  godz. 10.00-11.00, s. 31

10.09.2018 - Archeologia mody barbarzyńców (A. Maciałowicz) - godz. 12.30-14:30, s. 2.09

13.09.2018 - Zarys Pradziejów I rok (M. Kot, A. Szela) - godz. 10:00, s. 2.10 i 2.12

 

ŁACINA I GREKA (zarówno zaległe z I semestru, jak i z II semestru)

05.09.2018 (środa)

godz. 12:00 - słówka

godz. 12:30 - gramatyka

godz. 14:00 - przekład

07.09.2018 (piątek)

godz. 12:00 - słówka

godz. 12:30 - gramatyka

godz. 14:00 - przekład

10.09.2018 (poniedziałek)

godz. 12:00 - słówka

godz. 12:30 - gramatyka

godz. 14:00 - przekład

 

 

(Proszę również sprawdzać bieżące ogłoszenia na stronie)

 ...........................................................................................................

Nauki o człowieku - egz. ustny - poniedziałek 5 marca - 10-13:00 w pok. 1.18A

Archeologia i Antropologia Śmierci - egz. ustny - poniedziałek 5 marca - 10-13:00 w pok. 1.18A

                               

 

 

                                  

                                        

                                                 

 

                           

 

 

            

                          

 

 

 

 

       

                                                                                       

        

 

        

 

       

     

      

                  

 

        

                

 

       

                     

                   

 

 

                                         

                             

      

                          

 

        

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę