Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Odpłatność

Czas trwania studiów: rok akademicki : (dwa semestry)

 Opłaty: 3000,00 zł (I semestr: 1500,00 zł., II semestr: 1500,00 zł)

Wpłata może być dokonywana w całości na początku pierwszego semestru, albo w dwóch ratach po 1500 PLN na początku każdego z semestrów.

 

DODATKOWO PŁATNE:

W ramach studiów, studenci mają obowiązek wziąć udział  w terenowych archeologicznych ćwiczeniach podwodnych – 30 godzin (1 tydzień) – grupy do 10 osób.

Dostępne będą różne warianty do wyboru: ćwiczenia na stanowiskach archeologicznych w Polsce lub ćwiczenia za granicą (m.in. Ukraina - rejon Oczakowa)

 - w zależności od wyboru kierunku studenci sami pokrywają koszty wyjazdu i pobytu na ćwiczeniach (orientacyjna cena w Polsce:1000 – 2000 pln, zagranica od 2500 pln) 

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę