Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Organizacja studiów

Czas trwania studiów:

Studia podyplomowe „Archeologia podwodna” obejmują 168 godzin zajęć teoretycznych + 30 godzin zajęć praktycznych i trwają dwa semestry. Przedmioty będą zaliczane na podstawie obecności na zajęciach.

Studia kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej.

Uzyskane kwalifikacje:

Absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z wykazem przedmiotów oraz oceną końcową.

Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w systemie weekendowym (sobota - niedziela), średnio 1 raz w miesiącu. Wszystkie zajęcia za wyjątkiem jednego zjazdu będą prowadzone w Instytucie Archeologii UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Jeden zjazd (ze względu na specyfikę zajęć) będzie mieć miejsce w Gdańsku w Centralnym Muzeum Morskim.

W sumie będzie mieć miejsce 10 zjazdów.

Termin rozpoczęcia studiów:

Luty 2017!

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę