Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Rekrutacja

----------------------------------------------------------------

Rekrutacja trwać będzie do dnia 30.09.2012 r. Terminy rozmów kwalifikacyjnych są następujące: 21.09.2012 r., godz. 9.00-13.00, 28.09.2012 r., godz. 9.00-13.00; Instytut Archeologii UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa (teren kampusu, Szkoła Główna), pokój 305. O konkretnych godzinach spotkania, indywidualnie (drogą mailową) poinformowane zostaną osoby, które złożą lub prześlą dokumenty (skany). Przewidziana jest możliwość rozmowy online (Skype). Jakiekolwiek wątpliwości lub pytania proszę kierować na adres archeowoj.iauw@uw.edu.pl lub pod tel. 606345747 (Bartosz Kontny).

UWAGA! Rekrutacja trwa!


Dokumenty mogą być przesłane mailem jako skany na adres: archeowoj.iauw@uw.edu.pl, lub oryginały/kserokopie na adres IA UW, w obydwu przyupadkach z dopiskiem "Archeologia wojny" lub dostarczone osobiście do sekretariatu ds. studenckich.

Rozmowa kwalifikacyjna (decyduje kompletność dokumentów, motywacja, a w razie zakwalifikowania liczby osób przekraczającej limit – kolejność zgłoszeń). Kandydat powinien złożyć następujące dokumenty: kwestionariusz osobowy, okazać dyplom ukończenia studiów (złożyć kopię lub odpis), ewentualnie dokumenty potwierdzające zainteresowania kandydata (np. członkowstwo w grupach odtwórstwa historycznego, publikacje prasowe etc.). 

Nr konta: 95 1160 2202 0000 0000 6084 9522

Wpłaty za studia należy uzupełnić dopiskiem "Archeologia wojny".

Termin płatności - do pierwszych zajęć należy przedłożyć dowód wpłaty.

 

Poniżej znajdują się dokumenty potrzebne w procesie rekrutacji:

 


  regulamin kwestionariusz_archeologia podanie_o_przyjecie umowa_studia_archeo zobowiazanie

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę