Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Adresaci studiów

Adresatami studiów są osoby posiadające stopień mgr lub licencjata czy inżyniera (preferowani są absolwenci studiów humanistycznych: archeologia, historia, etnologia, historia sztuki, dziennikarstwo lub politechnicznych – materiałoznawstwo, metalurgia, etc.), zainteresowane problematyką uzbrojenia. W rachubę mogą wchodzić zainteresowania zawodowe (np. dziennikarze, nauczyciele etc.), półprofesjonalne i amatorskie (np. członkowie grup odtwórstwa historycznego, etc.).

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę