Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Wymagania

Wymagania stawiane kandydatom na studia:

posiadanie stopnia mgr lub – za zgodą Rady Wydziału – licencjata czy inżyniera (preferowani absolwenci studiów humanistycznych: archeologia, historia, etnologia, historia sztuki, dziennikarstwo lub politechnicznych – materiałoznawstwo, metalurgia, etc.)

zainteresowanie tematyką uzbrojenia, udokumentowane (publikacje, prelekcje, pokazy na festynach i piknikach naukowych dotyczących tematyki wojskowości, etc.) lub wykazane podczas rozmowy kwalifikacyjnej; w rachubę mogą wchodzić zainteresowania zawodowe (np. dziennikarze, nauczyciele etc.), półprofesjonalne i amatorskie (np. członkowie grup odtwórstwa historycznego, etc.

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę