Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Wykładowcy

Dr Marcin Biborski (Instytut Archeologii Uniwersytet Jagielloński)

Dr Tomasz Bochnak (Instytut Archeologii Uniwersytet Rzeszowski)

Dr Katarzyna Czarnecka (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie)

Dr Stanisław Ducin (Zakład Historii Starożytnej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Dr Przemysław Dulęba (Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski)

Dr Radosław Gawroński (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Dr Krzysztof Jakubiak (Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski)

Dr Radosław Karasiewicz-Szczypiorski (Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski)

Dr Bartosz Kontny (Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski)

Prof. Ryszard Kulesza (Instytut Historyczny Uniwersytet Warszawski)

Prof. Kazimierz Lewartowski (Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski)

Dr Olgierd Ławrynowicz (Instytut Archeologii Uniwersytet Łódzki)

Prof. Andrzej Niwiński (Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski)

Mgr Magdalena Nowakowska (Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski)

Dr Waldemar Ossowski (Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku)

Mgr Michał Przeździecki (Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski)

Dr Franciszek M. Stępniowski (Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski)

Dr Adam Waluś (Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski)

Dr Wojciech Wróblewski (Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski)

Prof. Mariusz Ziółkowski (Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski)

 

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę