18.11.2016 W związku z usunięciem przez Google możliwości otwierania map w Maps z plików lokalnych, wprowadzono link otwierający mapy z Google Disc. Wszystkie mapy zostały połączone w jedną, podzieloną na warstwy, odpowiadające częściom Grecji egejskiej. Mapy zawierają te stanowiska, które są wzmiankowane w tekście.

08.11.2016 Kolejne poprawki w rozdziale o Krecie do Starszych Pałaców - zastrzeżenie co do terminu "pałac", oraz do rozdziału o Krecie od Młodszych Pałaców - usunięcie mylnie wyliczonego pałacu w Monastiraki, ale za to dodanie ofiary z psa z tegoż Monastiraki.

06.11.2016 Do rozdziału o Krecie do Starszych Pałaców wprowadzono mezolit.

30.09.2016 Pojawiły się poprawki w spisie literatury po rozdziale "O archeologii egejskiej"

01.10.2015 Po długiej przerwie. Usunięto błąd merytoryczny związany z datowaniem stylu roślinnego: błędnie było PM IA, obecnie jest PM IB.

29.09.2013 Pojawiło się drobne uzupełnienie kwestii domów korytarzowych oraz wprowadzono dwie pozycje do literatury po kulturze mykeńskiej (Czebreszuk i Katsonopoulou).

18.12.2012 Zostały wprowadzone poprawki do tablic chronologocznych: zmieniliśmy tabelę chronologii bezwzględnej kultur egejskich (Tab. 3), poprawiliśmy tabelę chronologii Troi (Tab. 8). Pozostają rozbieżności między tabelą chronologii bezwzględnej (Tab. 3) oraz tabelą chronologii kultur wczesnocykladzkich (Tab. 4) - w razie wątpliwości należy przyjąć nowe daty z Tab. 3.

17.12.2012 Reanimowaliśmy galerię obrazków oraz sprawdziany ze znajomości stanowisk (ale nie działają jeszcze sprawdziany ze znajomości topografii, jakiś inny błąd). Powodem była zaskakująca zmiana w PHP związana z inicjalizacją zmiennych przesyłanych przez inne skrypty. Podobnie został reanimowany słownik, ale poprawnie działa tylko w IE do wersji 8 (czy wyżej też - nie wiemy) i Operze do 12.11. oraz Chrome 23, natomiast kuleje w FF 10 (nie włącza się automatycznie lecz wymaga kliknięcia w zakładkę słownika i powoduje wysunięcie się menu), chociaż we wcześniejszych wersjach działał.

02.12.2012 No tak, od dawna nic się w podręczniku nie działo, ale dzięki życzliwemu człwiekowi dowiedzieliśmyu się, że wiele elementów przestało działać: słownik, testy z geografii i galeria obrazków. Będziemy badać, co się stało, wygląda na to, że mamy dwie możliwe przyczyny: zmiany na serwerze IA oraz zmiany w Gopogle Earth API.

14.12.2011 Po długim czasie pojawiły się drobne, ale istotne, aktualizacje, związane z pałacem w Phaistos: w rozdziale "Kreta do pierwszych pałaców" został zaktualizowany opis starszego pałacu, a w rozdziale "Kreta od nowych pałaców" w jego wstępnej części został rozbudowany akapit, dotyczący dominującej roli Knossos i dziejów drugiego pałacu w Phaistos.

04.03.2011 Nowy typ sprawdzianu - tym razem w formie krzyżówki. Na razie jedna, będzie więcej.

06.01.2011 W sprawdzianach - nowość: prosty sprawdzian testowy. W tej chwili ma 5 grup pytań, ale pewnie urośnie...

21.11.2010 Zwiększyła się liczba sprawdzianów z mapy: stanowiska, rzeki, krainy, wyspy.

17.09.2010 Pojawiła się nowa pozycja w menu - Sprawdziany. W tej chwili dostępne są sprawdziany znajomości mapy wykonane w Google Maps API.

30.01.2010 Zostały zaktualizowane pliki zawierające informacje o stanpwiskach dla Google Map i Earth.

23.01.2010 Drobny dodatek do mykeńskiej Mesenii - stanowisko Iklaina.

20.01.2010 Po bardzo długiej przerwie pojawiła się nieiwelka, ale ważna zmiana dotycząca paleolitu na Krecie.

12.07.2009 W ostatnim czasie wyraźnie zwiększył się zasób obrazków, głównie ze stanowiskami z Krety. Dla użytkowników IE8 dodano poniżej menu.

27.06.2009 Przekonwertowano obrazki, dzięki czemu IE 8 pokazuje je już prawidłowo.

23.06.2009 Poważnie uzupełniono zasoby ilustracji dotyczących Krety.

20.06.2009 Został wreszcie zaktualizowany rozdział o Krecie młodszych pałaców. W ten sposób główne zmiany w stosunku do książkowego wydania drugiego zostały ukończone. Teraz będą pojawiać się drobniejsze aktualizacje i poprawki oraz uzupełnienia.

23.05.2009 Pojawiły się niespodziewane problemy w IE v.8: nie pojawia się boczne menu na stronie tytułowej i jpg są błędnie interpretowane. Ponbieważ nie mamy jeszcze rozwiązania, by można było korzystać z podręcznika prosimy kliknąć ten link: "Przedmowa". Co do grafiki chwilowo nie mamy pomysłu.

03.05.2009 Został poddany znacznej rewizji rozdział o WH i ŚH (szczególnie istotne zmiany dotyczą WH, włącznie ze zmianą następstwa kultur); zmieniono też dwa ostatnie akapity rozdziału o epoce kamienia na lądzie greckim. 22.04.2009 Pojawił się całkowicie zaktualizowany rozdział o kulturze mykeńskiej.

12.04.2009 Rozszerzono dostęp do słownika w IE i FF poprzez zaznaczenie hasła w tekście przez użytkownika.

01.04.2009 Został zaktualizowany rozdział o pismach. Dotychczasowe aktualizacje dotyczą głównie treści, natomiast spisy literatury czekają na więcej uzupełnień.

21.03.2009 Została zaktualizowana część rozdziału o kulturze mykeńskioej dotycząca okresu wczesnomykeńskiego.

14.03.2009 Pojawiły się skryptozakładki do słownika. Ale słownik dopiero w budowie...

28.02.2009 Został zaktualizowany rozdział o okresach WH i ŚH.

13.01.2009 Po długiej przerwie wreszcie zmiany - pojawiły się pierwsze plany ręcznie tworzone przez panią Agnieszkę Kaliszewską (chwilowo tylko Kreta).

10.11.2008 Pojawiły się poprawki w pliku KMZ dla kultury mykeńskiej i w pliku KMZ dla całego podręcznika. Pojawiły się też pierwsze mapy (chwilowo tylko w rozdziale o kulturze egejskiej) w technologii Google Maps API.

24.10.2008 Dodano kolejne zdjęcia do generatora galerii. Uzupełniono zasoby dla rozdziału o wyspach cykladzkich.

18.10.2008 Oczywiście konieczne były poprawki do formularza galerii. Pojawiły się też kolejne zdjęcia.

17.10.2008 Opublikowany został zaktualizowany rozdział o Krecie do starszych palaców, w wersji wymagającej jeszcze redakcji oraz uzupełnienia zasobów.

17.10.2008 Wprowadzono poprawki do obsługi formularza wyszukiwania obrazków do galerii wytworów. Prawdopodobnie konieczne będa kolejne zmiany i poprawki.

14.10.2008 Formularz wyszukiwania obrazków do galerii jest chwilowo ukończony. Prawdopodobnie nastąpią w przyszlości jeszcze jakieś zmiany.

12.10.2008 Formularz wyszukiwania obrazków do galerii jest w toku przebudowy, obecnie można wyszukiwać tylko w obrębie stanowisk.

01.10.2008 Plany przygotowania nowego wydania naszego podręcznika na początek roku akademickiego się nie udały, jednak zdecydowaliśmy się zaprezentowac jego obecny kształt: niezaktualizowane są rozdziały o Krecie, kulturze mykeńskiej, okresie WH-ŚH, pismach; materiał ilustracyjny też jeszcze jest bardzo skromny. Trzeba nadto pamiętać, że wiele ze stanowisk w plikach KMZ zostało oznaczonych niedokładnie z braku odpowiednich danych georeferencyjnych.