Intranet

Szanowni Państwo

Poniżej znajdziecie listy uczestników badań powierzchniowych prowadzonych w terminach 27-31.03 oraz 3-7.04 2017 roku

 

  lista uczestników marzec 2017


lista uczestników kwiecień 2017Szanowni Państwo,

na prośbę Wydziałowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia Komisja Dydaktyczna IAUW wnosi o zapoznanie się z informacjami o procedurach ewaluacji zajęć dydaktycznych, zasadach opracowania i interpretowania wyników ankiet, ich udostępniania oraz przechowywania. Informacje te zostały załączone w zakładce Komisja Dydaktyczna IAUW. Natomiast w zakładce "Dla studentów" zostały zamieszczone Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Historycznym UW (tekst jednolity z 23.03.2013 oraz 27.04.2016 r.). 

Jednocześnie informujemy, że Komisja Dydaktyczna IAUW podjęła decyzję o opracowaniu wzorów ankiet ewaluujących zajęcia odbywające się w naszym instytucie poza salami, typu objazdy naukowe, wykopaliska, badania powierzchniowe.

Ponadto, najpóźniej do maja 2017 r., Komisja Dydaktyczna opublikuje zasady przeprowadzania ankiet dydaktycznych, wskazujące jak, kiedy je przeprowadzać oraz kto, dokąd i kiedy ma je dostarczyć. 

W imieniu Komisji Dydaktycznej IAUW

Przedwodnicząca 

dr hab. Renata Ciołek


Zakład Archeologii Egiptu i Nubii IA UW wraz z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW wykupiły dostęp do

Online Egyptological Bibliography,

największej egiptologicznej bazy bibliograficznej. Baza jest dostępna z komputerów w czytelni biblioteki IA UW.

***


Szanowni państwo, myślę że to bardzo dobra informacja. Wg. Rankingu QS archeologia na UW została sklasyfikowana bardzo wysoko (tj. najwyżej w porównaniu z innymi kierunkami):

"16 kierunków studiów prowadzonych na UW zostało sklasyfikowanych w tegorocznej edycji QS World University Ranking by Subject. To o 6 więcej niż w poprzednim roku.

Quacquarelli Symmonds World University Ranking (QS) jest jednym z najbardziej prestiżowych rankingów na świecie. Zestawienie bierze pod uwagę, m.in. opinie na temat uczelni w świecie akademickim oraz wśród pracodawców, cytowalność i wpływ badań.

 Autorzy rankingu ocenili ponad 4,4 tys. uczelni, spośród których do zestawienia zakwalifikowało się ponad 3,3 tys. uniwersytetów. Ostatecznie w rankingu kierunkowym zostało uwzględnionych 1117 instytucji. Pod uwagę wzięto 46 programów studiów.

 Z roku na rok coraz więcej kierunków na UW zostaje sklasyfikowanych w rankingu. W zeszłym roku było ich 10. W tegorocznej, siódmej edycji rankingu 16 kierunków prowadzonych na UW znalazło się w zestawieniu.

 Na miejscach 101-150 wśród kierunków studiów znalazły się prowadzone na UW:

  • archeologia,
  • lingwistyka,
  • neofilologia,
  • filozofia.

 http://www.uw.edu.pl/uw-w-kierunkowym-rankingu-qs/

------------------------------

  pensum semestr letni

 

----------------------------- 

W załączniku pensum z najnowszymi poprawkami.

 

-------------------------------------------------------


PENSUM

 

Ministerstwo ogłosiło listy czasopism punktowanych

-------------------------------------------------------------------------------

 

W związku z wprowadzeniem nowego systemu kadrowego SAP zwolnienia lekarskie powinny być dostarczone do Dziekanatu ds. Ogólnych  w ciągu 7 dni od daty wystawienia, ale za pośrednictwem sekretariatu IA. Dlatego proszę je dostarczać do nas odpowiednio wcześniej.

Sekretariat

---------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

w imieniu nowej redakcji prosimy o przesyłanie tekstów do kolejnego (t. XIII/LIV) wydania „Światowita” Fascykuł B (archeologia pradziejowa i średniowieczna, archeologia Polski). Artykuły, sprawozdania z wykopalisk i recenzje powinny być przesłane do 30 kwietnia 2017 roku na adres: swiatowit@uw.edu.pl. Wskazówki redakcyjne dla autorów znajdują się na stronie Instytutu Archeologii UW: http://www.archeo.uw.edu.pl/szablon.php?id=121.

 

Sekretarz redakcji,

Dariusz Błaszczyk

------------------------------------------------------- CEEPUS III

 

Szanowni Państwo, obowiązują nas następujące limity liczby studentów na zajęciach (zarządzenie dziekana WH z dnia 17 czerwca 2015 r.):

ćwiczenia – 8 osób

proseminaria – 5 osób

seminaria magisterskie – 4 osoby

seminaria doktorskie – 3 osoby

konwersatoria – 5 osób

laboratoria – 8 osób

lektoraty – 10 osób

translatoria – 5 osób

wykłady ogólnouniwersyteckie oraz instytutowe kierunkowe – 15 osób

pozostale wykłady - 6 osób

------------------------------------------------------------------------------ 

  terminy-wnioski

 

W załączniku informacja o terminie składania wniosków m.in. na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, także z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Naukowej, oraz pokrycie kosztów restruturyzacji jednostek naukowych (SPUB).

-----------------------------------------------

 

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę

VIDEO REPORTAŻE