Intranet


List w sprawie przeglądu programu studiów

Komisja Dydaktyczna IAUW zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o zgłaszanie uwag dotyczących programu kształcenia z roku akademickiego 2016/2017. List wyjaśniający znajduje się w załączniku. Prosimy Państwa o zapoznanie się z tym pismem i zachęcamy do udziału. Wspomniane w liście ankiety zostaną rozłożone w IA od poniedziałku 20.listopada. 

W imieniu Komisji Dydaktycznej IAUW
Dr hab. Renata Ciołek

------------------------------------------------------------

W związku z grudniową konferencją IAUW pracownicy proszeni są o indywidualne (zgodnie z potrzebą) odwoływanie zajęć oraz powiadomienie o tym sekretariat do spraw studenckich oraz studentów - przez USOS

-------------------------------------------------

27 Konferencja Sprawozdawcza IA UW (5-8.12.2017)

 

Najbliższa, 27 Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW odbędzie się w dniach 5-8 grudnia 2017 r. w gmachu Szkoły Głównej. Jej organizacją w roku bieżącym zajmuje się Zakład Archeologii Klasycznej. 

 

Proszę o nadsyłanie propozycji referatów, wraz z krótkimi streszczeniami oraz informacją na temat charakteru wystapienia (sprawozdanie z badań terenowych, referat problemowy, opracowanie materiału etc.), na mój adres: studium.rei.nummariae@gmail.com, do dnia 12 listopada (niedziela).  

 

Wszystkich Państwa proszę o propagowanie informacji na temat naszej konferencji wśród pracowników i doktorantów. 

 

Piotr Jaworski

 

---------------------------------------------------------- Wskazówki redakcyjne księga ku czci Profesora Macieja Salamona

 

W załącznikach znajdują się informacje na temat przygotowywanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Jagellońskiego w Krakowie księgi ku czci Profesora Macieja Salamona

-------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UW

Prof. Małgorzaty Karpińskiej 

Szanowni Państwo, 

informujemy, że zostały ustanowione GODZINY DZIEKAŃSKIE od dn. 31 października br. od godz. 13.00 do 2 listopada do godz. 13.00

-----------------------------------------------------------

Szanowni Państwo, uniwersytecki Welcome Point zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące legalizacji pobytu studentów spoza UE. Dwa zaledwie godzinne spotkania o tej samej treści będą prowadzone w języku polskim (czwartek, 26.10, godz. 14.15) oraz w języku angielskim (piątek, 27.10, godz. 14.15), oba na Kampusie Głównym. Namawiam gorąco tych z Państwa, którzy mają lub będą mieli pod opieką studentów i doktorantów spoza UE do przekazania studentom informacji o tym spotkaniu, a także udziału w nim. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Spotkanie legalizacja pobytu. Agnieszka Tomas

 

--------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

w sekretariacie od kilku tygodni zalegają faktury z WhyNotTravel.

Przychodzi wiele faktur na nazwiska osób, których nie znamy. Dlatego wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem będzie prośba do WNT o przysyłanie faktury wraz z biletem na maila osoby zamawiającej.

W sekretariacie mamy faktury za bilety zamawiane przez następoujące osoby:

Malgorzata Przybyszewska

Oskar Kubrak

Katarzyna Pałowska

Karolina Juszczyk

 

Mirka Moszoro

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo, zwracam się do Państwa prowadzących letnie praktyki terenowe o ewentualne dopilnowanie zwrotu wypełnionych ankiet. Chciałabym je odebrać i przygotować analizę, zgodnie z obietnicą, którą dałam Państwu na Radzie Intytutu podczas przyjmowania wzoru ankiet. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy jeszcze wrócili z terenu, dlatego będę przyjmować kolejne ankiety razem z ankietami z badań powierzchniowych, które się własnie odbywają.

Wnioski z tych ankiet pozwolę sobie przedstawić Dyrekcji (zgodnie z przyjętą na Radzie procedurą) napóźniej na grudniowej Naukowej Radzie IAUW, ewentualnie w listopadzie, o ile będę miała dostępne wszystkie ankiety.

załączam wyrazy szacunku

Renata Ciołek

Przewodnicząca Komisji Dydaktycznej IAUW   

...........................................................................................................................

 

Na prośbę P. Darii Zyśk udostępniamy studentom, doktorantom i pracowników informację o ofercie warsztatowej Inkubatora UW. Zajęcia są darmowe, dotyczą tematyki technicznej, biznesowej i rozwoju osobistego.
Do wyboru są m.in. warsztaty z druku 3D, budowania robotów, negocjacji, wystąpień publicznych i organizacji czasu, a także sprzedaży i strategii marketingowych. Pełną ofertę zajęć można sprawdzić na stronie www.iuw.edu.pl w zakładce “Oferta”.

W przypadku pytań proszę o kontakt.

Daria Zyśk

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiegoul. Żwirki i Wigury 101, p. 1.125a
02-089 Warszawa

Szanowni Państwo,

niestety, jeszcze nie we wszystkich salach wykładowych działa zaciemnienie, jesteśmy zależni od firmy zewnętrznej. Jednak prace trwają i zmierzają ku końcowi. 

Zbigniew Stasik

---------------------------------------------------------------

  pensum

 

UWAGA_"Pensum" po kolejnych poprawkach. 

---------------------------------------------------------

 

UWAGA! komunikat dla wszystkich Pań !!!

Profilaktyka zdrowotna z CenterMed-em RÓŻÓWA WSTĄŻKA -BADANIE USG PIERSI
W październiku 2017 rusza dziewiąta edycja akcji Gabinety z Różową Wstążką 
prowadzonej w ramach kampanii AVON kontra Rak Piersi przez AVON
wspólnie ze Stowarzyszeniem ,,Amazonki’’ Warszawa -Centrum.
Tegoroczna pula to 7 000 dofinansowanych badań USG piersi w 103 gabinetach w całej Polsce.
Koszt badania dla pacjentki to tylko 20 zł .
Każda pacjentka otrzyma zestaw kosmetyków AVON do pielęgnacji ciała.
Termin badań: 1- 31 października 2017 . Zapisy trwają od dziś tj. 18 września .
Placówki CenterMed Warszawa, jak co roku uczestniczą w tej akcji.
Badania wykonujemy w naszych placówkach
* Waryńskiego 10a
* Krakowskie Przedmieście 24/26
Telefon do zapisów 801 404 402
Zapraszamy i informujemy, że niestety liczba badań jest ograniczona-
decyduje kolejność zgłoszeń.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

PILNE I WAŻNE!

Komisja Dydaktyczna IAUW przypomina o OBOWIĄZKU złożenia przez Kierowników Zakładów i Pracowni sprawozdania z hospitacji pracowników, przeprowadzonych w roku akademickim 2016/2017 (zgodnie z paragrafem 10, punkt 9 Zasad i procedur zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Historycznym UW).

Sprawa jest bardzo pilna (!!!), ponieważ termin upłynął, a w posiadaniu Komisji jest tylko jedno sprawozdanie!)

w imieniu Komisji Dydaktycznej IAUW

Przewodnicząca

dr hab. Renata Ciołek

-----------------------------------------------------

  Zarządzenie

W załączniku zarządzenie Rektora UW w sprawie określenia zasad dotyczących wyposażenia pracowników w szkła korygujące wzrok (dofinansowanie)

 

-----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 


Rozliczenie pensum


--------------------------------------------------------------------------------------

 

PERSPEKTYWY 2017

 

Archeologia na UW jest najlepszym kierunkiem archeologicznym wykładanym na polskich uczelniach według rankingu "Perspektywy".
Więcej można przeczytać na stronie: http://www.perspektywy.pl/…/ranking-…/kierunki-humanistyczne

 

 

 

_______________________________________________

 

 

 

 

Szanowni Państwo, na prośbę prodziekana K. Skwierczyńskiego, chciałabym przypomnieć, że jeżeli student nie oddał pracy dyplomowej, nie może mieć zaliczonego proseminarium/seminarium. Prowadzący proseminarium/seminarium powinien wpisać brak zaliczenia, z dopiskiem (w komentarzu publicznym) „z powodu niezłożenia pracy dyplomowej.” Anna Wodzińska

 --------------------------------------------------------

 


 

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

 Zapraszamy do oglądania nagrań wideo z seminariów w ramach projektu "Antropologia dziś" realizowanego przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Dostępne są już nagrania ze spotkań zrealizowanych w drugiej połowie 2016 roku: 

 

 

 Wszystkie, łącznie z nagraniami z poprzedniej edycji, można znaleźć na liście "Antropologia dziś - otwarte seminaria naukowe: https://www.youtube.com/playlist?list=PLVi6w9hRT7l7SMqqjkEfB_qxGKec-fkQs, która będzie wzbogacana o kolejne relacje. Z pozdrowieniamiAnna Bińka--
Anna Bińka (Chlebicka)Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu WarszawskiegoPracownia Dokumentacji i Popularyzacji Badańwww.etnologia.uw.edu.pltel. 22 55 316 54

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


 

 

Komisja Dydaktyczna IAUW prosi o przypomnienie sobie procedur ankietowania zajęć dydaktycznych przyjętymi na WHUW (załącznik w zakładce Komisja Dydaktyczna IAUW) i obowiązujących u nas w Instytucie. Czeka nas kolejne ankietowanie zajęć. Prosimy szczególnie zwrócić uwagę na to, że po wypełnieniu ankiet należy zlecić jednemu ze studentów zebranie ankiet, umieszczenie ich w kopercie, niewypełnione ankiety należy również oddać do koperty. Następnie STUDENT powinien odnieść ankiety, od razu po ich wypełnieniu, do sekretariatu, lub do punktu, w którym ankiety będą zbierane. Niedopuszczalne jest odkładanie tego na później, a szczególnie odnoszenie wypełnionych ankiet przez prowadzących. 

 

w imieniu Komisji Dydaktycznej

 

dr hab. Renata Ciołek

 

.............................................................................................................................


Szanowni Państwo,

 

na prośbę Wydziałowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia Komisja Dydaktyczna IAUW wnosi o zapoznanie się z informacjami o procedurach ewaluacji zajęć dydaktycznych, zasadach opracowania i interpretowania wyników ankiet, ich udostępniania oraz przechowywania. Informacje te zostały załączone w zakładce Komisja Dydaktyczna IAUW. Natomiast w zakładce "Dla studentów" zostały zamieszczone Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Historycznym UW (tekst jednolity z 23.03.2013 oraz 27.04.2016 r.). 

 

Jednocześnie informujemy, że Komisja Dydaktyczna IAUW podjęła decyzję o opracowaniu wzorów ankiet ewaluujących zajęcia odbywające się w naszym instytucie poza salami, typu objazdy naukowe, wykopaliska, badania powierzchniowe.

 

Ponadto, najpóźniej do maja 2017 r., Komisja Dydaktyczna opublikuje zasady przeprowadzania ankiet dydaktycznych, wskazujące jak, kiedy je przeprowadzać oraz kto, dokąd i kiedy ma je dostarczyć. 

 

W imieniu Komisji Dydaktycznej IAUW

 

Przedwodnicząca 

 

dr hab. Renata Ciołek


Zakład Archeologii Egiptu i Nubii IA UW wraz z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW wykupiły dostęp do

 

Online Egyptological Bibliography,

 

największej egiptologicznej bazy bibliograficznej. Baza jest dostępna z komputerów w czytelni biblioteki IA UW.

 

***


Szanowni państwo, myślę że to bardzo dobra informacja. Wg. Rankingu QS archeologia na UW została sklasyfikowana bardzo wysoko (tj. najwyżej w porównaniu z innymi kierunkami):

 

"16 kierunków studiów prowadzonych na UW zostało sklasyfikowanych w tegorocznej edycji QS World University Ranking by Subject. To o 6 więcej niż w poprzednim roku.

 

Quacquarelli Symmonds World University Ranking (QS) jest jednym z najbardziej prestiżowych rankingów na świecie. Zestawienie bierze pod uwagę, m.in. opinie na temat uczelni w świecie akademickim oraz wśród pracodawców, cytowalność i wpływ badań.

 

 Autorzy rankingu ocenili ponad 4,4 tys. uczelni, spośród których do zestawienia zakwalifikowało się ponad 3,3 tys. uniwersytetów. Ostatecznie w rankingu kierunkowym zostało uwzględnionych 1117 instytucji. Pod uwagę wzięto 46 programów studiów.

 

 Z roku na rok coraz więcej kierunków na UW zostaje sklasyfikowanych w rankingu. W zeszłym roku było ich 10. W tegorocznej, siódmej edycji rankingu 16 kierunków prowadzonych na UW znalazło się w zestawieniu.

 

 Na miejscach 101-150 wśród kierunków studiów znalazły się prowadzone na UW:    • archeologia,

 

    • lingwistyka,

 

    • neofilologia,

 

    • filozofia. http://www.uw.edu.pl/uw-w-kierunkowym-rankingu-qs/

 

------------------------------

 

 

 

 

Ministerstwo ogłosiło listy czasopism punktowanych

 

-------------------------------------------------------------------------------

 W związku z wprowadzeniem nowego systemu kadrowego SAP zwolnienia lekarskie powinny być dostarczone do Dziekanatu ds. Ogólnych  w ciągu 7 dni od daty wystawienia, ale za pośrednictwem sekretariatu IA. Dlatego proszę je dostarczać do nas odpowiednio wcześniej.

 

Sekretariat

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Szanowni Państwo, obowiązują nas następujące limity liczby studentów na zajęciach (zarządzenie dziekana WH z dnia 17 czerwca 2015 r.):

 

ćwiczenia – 8 osób

 

proseminaria – 5 osób

 

seminaria magisterskie – 4 osoby

 

seminaria doktorskie – 3 osoby

 

konwersatoria – 5 osób

 

laboratoria – 8 osób

 

lektoraty – 10 osób

 

translatoria – 5 osób

 

wykłady ogólnouniwersyteckie oraz instytutowe kierunkowe – 15 osób

 

pozostale wykłady - 6 osób

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę

VIDEO REPORTAŻE