Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Zasady korzystania

Biblioteka Instytutu Archeologii powstała w wyniku połączenia księgozbiorów Biblioteki Katedry Archeologii Śródziemnomorskiej i Katedry Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej. Jest biblioteką prezencyjną, z jej zbiorów można korzystać na miejscu. Wypożyczać mogą pracownicy naukowi Instytutu Archeologii i innych ośrodków w ramach wymiany międzybibliotecznej, studenci Instytutu Archeologii w ograniczonym zakresie - w ramach zasad przyjętych w bibliotece. 

 

 

Regulamin Biblioteki Instytutu Archeologii


 

Tworzona jest elektoniczna wersja księgozbioru dydaktycznego - dla studentów Instytutu Archeologii. Wejście z komputerów znajdujących się w czytelni - na miejscu - skrót książki

 Czytelnicy mogą korzystać z akademickiej sieci bezprzewodowej EDUROAM.

Instrukcja obsługi na stronie:

http://eduroam.uw.edu.pl

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę