Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Archeologia Inków i Majów - studia zaoczne

Zajęcia poruszają problematykę dawnych kultur archeologicznych i cywilizacji obu Ameryk i Oceanii. Uczestnicy zajęć będą pogłębiać swoją wiedzę na temat rozwoju rdzennych społeczności w oparciu o źródła archeologiczne, antropologiczne i etnohistoryczne. Podczas każdego semestru opracowywane będzie jedno ogólne zagadnienie, do którego nawiązywać będą poszczególne referaty. Ponieważ celem zajęć jest ćwiczenie umiejętności samodzielnego zdobywania informacji oraz konstruowania wypowiedzi w mowie i w piśmie (przygotowanie do pisania pracy licencjackiej i magisterskiej), każdy uczestnik będzie zobligowany do wygłoszenia dwóch referatów w ciągu roku oraz do złożenia dwóch prac pisemnych.

 

Zajęcia w semestrze letnim 2017/2018 prowadzi dr Miłosz Giersz:

 

Dyżury:

poniedziałek 13:00 - 15:00 (IAUW pok. 1.18a)
czwartek 15:00 - 16:30 (IAUW pok. 1.18a)

 

Kontakt: 


tel. (22 55) 22 800

mgiersz@uw.edu.pl

 

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę