Ogłoszenia

Ogłoszenia dla studentów


List w sprawie przeglądu programu studiów

Komisja Dydaktyczna IAUW zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o zgłaszanie uwag dotyczących programu kształcenia z roku akademickiego 2016/2017. List wyjaśniający znajduje się w załączniku. Prosimy Państwa Studentów o zapoznanie się z tym pismem i zachęcamy do udziału. Wspomniane w liście ankiety zostaną rozłożone w IA od poniedziałku 20.listopada. 

W imieniu Komisji Dydaktycznej IAUW
Dr hab. Renata Ciołek

..................................................................................................................................

 

Z powodu wizyty u lekarza odwołuję dyżur w dniu 15.11. Dr Agnieszka Tomas

----------------------------------------------------------------------------


oferta stypendialna

Mgr Agnieszka Kaczmarska, Kierownik Biura Spraw Studenckich UW  przesyła informację dotyczącą oferty stypendiów zagranicznych na rok akademicki 2018/2019 ogłoszonej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA)

----------------------------------------------------

Dnia 17 XI Iwona Modrzewska jest ze studentami w Muzeum Nurkowania, odwołuje dyżur

-----------------------------------------------------

Odwołuję swój dyżur dnia 14.11. Natomiast moje zajęcia tego dnia odbędą się normalnie.

Dobrochna Zielińska

-----------------------------------------------------

Z powodów zdrowotnych odwołuję w dniu 7.11. swój dyżur w IA. Ewa Łukaszewicz

--------------------------------------------

Krzysztof Jakubiak 30 października (poniedziałek) odwołuje ćwiczenia z Zarysu Archeologii Śródziemnomorskiej - I r. gr. 5

-----------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UW

Prof. Małgorzaty Karpińskiej 

Szanowni Państwo, 

informujemy, że zostały ustanowione GODZINY DZIEKAŃSKIE od dn. 31 października br. od godz. 13.00 do 2 listopada do godz. 13.00

------------------------------------------------------------------------ 

dotyczy praktyk zagranicznych dla studentów

Projekt „Erasmus-Mobilność Edukacyjna” (KA103)

Zagraniczne praktyki absolwenckie (SMPA) do krajów programu

dla studentów przyszłych absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego

Rok akademicki 2017/2018

 46 MIEJSC NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE

 (Komunikat BWZ nr 19/17/SMPA/2017/2018)

 Minimalny okres trwania praktyk – 60 dni.

 Stypendium będzie przyznawane tylko na okres 60 dni, a pobyt  na praktyce może zostać przedłużony maksymalnie do 09.2018 r. - bez stypendium, o ile student  posiada odpowiedni „kapitał mobilności”.

 W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci UW, którzy nie przystąpili jeszcze do obrony

 i posiadają status studenta UW, a którzy praktykę odbędą w ciągu 12 miesięcy od daty obrony

 i nie później niż do 30.09.2018 r.

 Miesięczne stypendium:

 600 EURO - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy;

550 EURO - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia,

             Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja;

450 EURO - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia – była republika Jugosławii, Malta,

     Rumunia, Słowacja, Węgry.

 

Stypendia Erasmus będą przyznawane na bieżąco po zakwalifikowaniu studenta przez wydziałową komisję kwalifikacyjną lub wydziałowego koordynatora ds. mobilności, według kolejności rejestracji w poczcie przychodzącej Biura Współpracy z Zagranicą 4 dokumentów:

 zgłoszenie kandydatury studenta;

porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships – część Before the Mobility).

oświadczenie dot. poprzednich wyjazdów realizowanych w ramach programu LLP Erasmus/Erasmus+/ Erasmus Mundus.

 Pytania należy kierować do pani Doroty Wiącek, e-mail: dwiacek@adm.uw.edu.pl;

     tel. 22  55 24 068.

 Więcej informacji na: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu .

  

Warszawa, 16.10.2017 r.                                     Sylwia Salamon

                                                           Uczelniany Koordynator Programu Erasmus

-----------------------------------------------------------------------------

Dariusz Szeląg odwołuje zajęcia w dniu 24.10.2017.

----------------------------------------------------------

Agata Ulanowska odwołuje swój dyżur w dniu 24.10.2014 (wtorek) z powodu seminarium IKSiO PAN, w czasie którego dr Magdalena M. Woźniak przedstawi  pierwsze rezultaty badawcze projektu  'Nubian textiles: craft, trade, costume and identity in the Medieval kingdom of Makuria' . Przy tej okazji zapraszam na seminarium!

-----------------------------------------------------------------------------

Olszewski M. T. odwołuje w dniu dzisiejszym tj 17 października zajęcia fakultatywne "Mozaika w Afryce: od Fenicjan po czasy arabskie"" (30 godz.) (semestr zimowy) – wt. 13.15-14.45, Sz. G. s. 2.09

----------------------------------------------------------------------------------------------

Zajęcia I. Modrzewskiej Pianetti w dniu 24 X nie dobędą się wyjątkowo z powodu Rady Naukowej IKSIO PAN. Zajęcia kolejne dnia 31 X odbędą się.

-------------------------------------------------------------------------------

dr Michał Przeździecki z powodu choroby odwołuje zajęcia w poniedziałek dn.16.10.17.

 

prof. dr hab. Jolanta Młynarczyk z powodu wyjazdu na konferencje na Cypr odwołuje 12 i 13 października:

w. mon. Grecka, rzymska, miejscowa: produkcja i wymiana ceramiczna Lewantu od okresu żelaza II do początków islamu – czw. 13.15 – 14.45, Sz. G., s. 2.06

w. mon. J. - Wierzenia religijne i obrzędy starożytnego Cypru – pt. 13.15 – 14.45, Sz. G., s. 2.06

------------------------------------------------------------------------------------------

dr Marcin Białowarczuk odwołuje zajęcia w dniach 10-11.10.17, z powodu wyjazdu na powierzchniówki.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Studia zaoczne

Szanowni Państwo, bardzo przepraszam że niektórzy z państwa czekali dzisiaj na mój wykład. Informację o mojej nieobecności wysłała państwu pani Renata Kamińska już 2 tygodnie temu, ale jak widzę nie do wszystkich dotarła. Ta sama informacja poniżej. Proszę także pamiętać  że żaden wykład nie przepada. Wszystkie nadrobię w semestrze letnim.

"Szanowni Państwo, w tym roku będę prowadzić wykład monograficzny „Miasto i dom w starożytnym Egipcie”. Z powodu mojego wyjazdu służbowego pierwszy wykład odbędzie się na trzecim zjeździe czyli w sobotę, 4.11.2017.

Pozdrawiam serdecznie,

Anna Wodzińska"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Do końca października jestem na urlopie naukowym. W razie problemów proszę oczywiście do mnie pisać (annawodzinska@uw.edu.pl), ale proszę przede wszystkim zwracać się do pani Renaty Kamińskiej. Podania proszę także składać u pani Renaty. Wszystkie dokumenty podczas mojej nieobecności będzie podpisywał dyrektor Krzysztof Jakubiak, ale i tak muszą przejść drogę służbową, tj. przez sekretariat. Proszę o tym pamiętać.

Pozdrawiam serdecznie,

Anna Wodzińska

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Seminarium magisterskie "Archeologia Grecji"

Seminarium odbywać się będzie we czwartki o 11.30 w sali 114 na parterze. Zinteresowanych zapraszamy mimo chwilowych trudności z rejestracją w USOS. Tomasz Scholl, Kazimierz Lewartowski

------------------------------------------------------------------------------

Seminarium magisterskie "Archeologia wczesnego średniowiecza"

Osoby interesujące się wczesnym średniowieczem zapraszamy do udziału w seminarium magisterskim "Archeologia wczesnego średniowiecza" prowadzonym przez prof. Andrzeja Buko i dra Dariusza Błaszczyka.

Seminarium będzie się odbywało w środy, w sali 110, w godzinach 9.45-11.15.

-----------------------------------------------------------------------------------

Studia licencjackie - II ROK

Zajęcia z Technik zdobywania i przetwarzania informacji zaczynają się 6 października (piątek). Zajęcia odbywać się będą w piątki przez cały semestr I w pracowni komputerowej (s. 1.11 - parter). Pierwsze zajęcia poprowadzi Pan dr Maciej Sobczyk.

Wybieracie Państwo jedną z pięciu grup (ale grupa nie powinna liczyć mniej niż 5 osób).

Godziny zajęć: gr. 1. 9.45-11.15; gr. 2. 11.30 - 13.00; gr 3. 13.15 - 14.45; gr 4. 15.00 - 16.30; gr 5. 16.45 - 18.15.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniżaj wykaz zajęć rozpoczynających się z opóźnieniem:

 

Fetner Rafał: wznawia zajęcia 18 października (Nauki o człowiewku - ćw.),  zajęcia fakultatywne „Warsztaty osteologiczne” od 19 października

Smogorzewska Anna: wykład ogólnoinstytutowy „Kaukaz – archeologia na styku kultur” zajęcia od 8 listopada

Stępniowski Franciszek: proseminarium 4 października odwołane

Wołoszyn Janusz: wznawia zajęcia od 2 listopada

Więckowski Wiesław:

 - wykład ogólnouniwersytecki „Archeologia i antropologia śmierci” – zajęcia od 16 października

 - zajęcia fakultatywne „Paleoantropologia” – zajęcia od 11 października

Yacoub Georg: z. kirunkowe i fakultatywne "Podstawowe wiadomości o cywilizacji arabsko-muzułmańskiej" - jednak odbędą się w przwidzianym terminie tj 6 października

----------------------------------------------------------------

Serdecznie zapraszamy na promocję książki THE PAST SOCIETIES, która odbędzie się 10.X. o godz. 12:30 w sali kolumnowej, w budynku Instytutu Historycznego.

 THE PAST SOCIETIES. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages

Celem projektu jest opracowanie i opublikowanie syntezy pradziejów ziem polskich w języku angielskim. Ma ona stanowić aktualne kompendium wiedzy o procesach kulturowych od pojawienia się tu pierwszych grup ludzkich przed ponad pół milionem lat aż do powstania stabilnej organizacji państwowej, która około roku 1000 stała się integralną częścią Europy łacińskiej. W ostatnich latach wskutek ogromnej intensyfikacji prac terenowych nastąpiło gwałtowne zwiększenie ilości nowych materiałów archeologicznych i szereg rewelacyjnych często odkryć. Zaszły też zasadnicze zmiany w samym sposobie uprawiania archeologii. Jest to częściowo skutkiem rozwoju podstaw teoretycznych i perspektyw metodologicznych, co umożliwiło nowe spojrzenie, nie tylko na procesy społeczno-kulturowe, ale i na samą systematykę źródeł. Od czasu opublikowania „Prahistorii ziem polskich” (1975-1979) nastąpiły też kolosalne zmiany w zakresie naszej wiedzy o wszystkich epokach. Nowa synteza pradziejów ziem polskich powinna wyjść poza zabiegi klasyfikacyjno-chronologizujące i podjąć próbę nowej interpretacji odległej przeszłości. Opracowanie ma być skierowane w równym stopniu do archeologów, jak i przedstawicieli innych dyscyplin (głównie historyków). Końcowym wynikiem projektu będzie wydanie pięciotomowej publikacji w języku angielskim. Ponadto przygotowana zostanie wersja elektroniczna publikacji (e-book).

Współautorami książki są pracownicy Instytutu Archeologii: Adam Cieśliński, Marcin Rudnicki, Tomasz Nowakiewicz, Andrzej Maciałowicz i Bartosz Kontny

 ------------------------------------------------------------------------

 

Z powodu wyjazdu na kongres Iwona Modrzewska-Pianetti odwołuje dyżur 26 i 29 IX

-------------------------------------------------------------

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu

W roku akademickim 2017/2018 Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu będzie prowadzić III edycję Programu Wolontariatu Edukacyjnego, który może Państwa zainteresować.

Oferta jest skierowana do osób, które chcą zostać nauczycielami i zdobyć doświadczenie w nietypowych oraz trudnych sytuacjach związanych z nauczaniem.

Udział w programie można wziąć realizując go jako praktyki dydaktyczne lub inne formy praktyk (jeśli student zaangażuje się na cały czas trwania projektu będzie to 60 godzin).

Rekrutacja trwa do 16 października, szczegółowe zasady można znaleźć na stronie:  wolontariat.uw.edu.pl/wiedza/.

Zapraszamy do wysyłania zgłoszeń pod adres: wolontariat@uw.edu.pl 

 ---------------------------------------------------------------------------------

Informacje dotyczące jesiennych praktyk terenowych - "powierzchniówek" - znajdą Państwo tutaj: PRAKTYKI

 

-------------------------------------------------------------------------

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę

VIDEO REPORTAŻE