Rada Naukowa IAUW

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Archeologii UW 

Prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski,

Viceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Archeologii UW 

Prof. dr hab. Aleksander Bursche

p.o. viceprzewodniczącego na rok akademicki 2017/2018

prof. dr hab. Karol Szymczak

Sekretarz

dr Marzena Łuszczewska

  Skład Rady Naukowej, stan na luty 2018


Planowane terminy zebrań Rady Naukowej w 2017/2018

(jeżeli okaże się, że nie ma akurat nad czym obradować, zwoływać posiedzeń nie będziemy; i odwrotnie - jeżeli będą ważne, pilne sprawy, to możemy się spotkać w innym terminie)

Semestr zimowy

- ? października 2017 r.

- 8 listopada 2017 r. 

- 6 grudnia 2017 r. */

- 10 stycznia 2018 r.

 Semestr letni

- 14 lutego 2018 r. (jeżeli będą ważne sprawy - przerwa semestralna)

- 14 marca 2018 r.

- 11 kwietnia 2018 r.

- 16 maja 2018 r.

- 13 czerwca 2018 r.

*/Uwaga - ponieważ w tym terminie odbywać się ma doroczna Konferencja Sprawozdawcza IA UW, zebranie Rady może się odbyć dopiero 13 grudnia. Jest to termin jedynie o tydzień wyprzedzający zebranie Rady Wydziału, a Dziekan Karpińska wymaga składania materiałów na posiedzenie Rady z dwutygodniowym wyprzedzeniem, więc trzeba się liczyć z tym, że nasze wnioski zostaną rozpatrzone przez Radę Wydziału dopiero w styczniu.


Aktualności

 


Projekt protokołu z posiedzenia 8.11.2017

Uchwały Rady Naukowej Instytutu Archeologii


Uchwały w roku akad. 2016/2017


Uchwała nr 1/2016/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu w Zakładzie Prowincji Rzymskich


Uchwała nr 2/2016/2017 w sprawie głosowania internetowego


Uchwała nr 3/2016/2017 w sprawie powołania Komisji Dydaktycznej


Uchwały 4-7/2016/2017 w sprawie ogłoszenia konkursów


Uchwała nr 8/2016/2017 w sprawie wyboru przewodniczącej Komisji Dydaktycznej


Uchwała nr 9/2016/2017 w sprawie ankiety oceny ćwiczeń terenowych


- załącznik nr 1 do Uchwały 8/2016/2017


- załącznik nr 2 do Uchwały 8/2016/2017


Uchwały 10-12/2016/2017 w sprawie ogłoszenia konkursów (maj 2017)


Uchwała 13/2016/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu w ZAWŚ


Uchwała 1/2017/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu w Zakładzie Bioarcheologii


Uchwała 2/2017/2018 w sprawie konkursu (ZAEP)


Uchwała 3/2017/2018 w sprawie ustalenia kart ankiet oceny ćwiczeń terenowych i powierzchniowych


- załącznik nr 1 do uchwały 3/2017/2018 - karta ankiety oceny ćwiczeń terenowych


- załącznik nr 2 do uchwały 3/2017/2018 - karta ankiety oceny ćwiczeń powierzchniowych


Uchwała 4/2017/2018 w sprawie ustalenia m inimum czasowego koniecznego dla zaliczenia ćwiczeń terenowych


Uchwała 5/2017/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Dydaktycznej


- załącznik do uchwały 5/2017/2018 - Regulamin Komisji Dydaktycznej IA UW


Uchwała nr 6/2017/2018 w sprawie zasad rekrutacji na 2019/2020


- załącznik 1 do uchwały 6/2017/2018 - zasady rekrutacji


- załącznik 2 do uchwały 6/2017/2018 - zasady rekrutacji cd.


- załącznik 3 do uchwały 6/2017/2018 - protokół głosowania internetowego


Stanowisko RN w sprawie bibliotek zakładowych z dn. 8.11.2017

 

 

Zatwierdzone przez Radę Naukową IA protokoły z posiedzeń w roku akad. 2016/2017

 

 


Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA w dn. 19.10.2016 r.


Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA w dn. 30.11.2016 r.


Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA w dn. 18.01.2017 r.


Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA w dn. 23.03.2017 r.


Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA w dn. 24.05.2017 r.


Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA w dn. 21.06.2017 r.


Protokół głosowania nad wotum zaufania 11.10.2017 r.


Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA w dn. 11.10.2017 r.


2008/2009


2009/2010


2010/2011


2011/2012


2012/2013


2013/2014


2014/2015


2015/2016

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę

VIDEO REPORTAŻE