dr Radosław Karasiewicz-Szczypiorski

strona Zakładu Archeologii Podwodnej

Imię i nazwisko:dr hab.
Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
Numer pokoju:3.18
Telefon:(0-22) 55 22 809
e-mail:radoslaw.szczypiorski@gmail.com


Dane na temat wykształcenia i przebiegu kariery zawodowej:

1991-1996 – studia magisterskie w Instytucie Archeologii UW

1993-1997 – udział w programie badawczym Nymphaion historia i kultura polis greckiej (kierownik – Prof. A. Wąsowicz – IAiE PAN)

1995/1996 – stypendium Ministra Edukacji Narodowej

1996 – magisterium z archeologii (Instytut Archeologii UW)

– zatrudnienie w Instytucie Archeologii UW

1997 – pobyt w Laboratorium Geolittomer (Nantes – 2 tygodnie) szkolenie w zakresie interpretacji zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych

1997-2001 – studium doktoranckie na Wydziale Historycznym UW; temat rozprawy: Chersonez Taurydzki i jego terytorium wiejskie w okresie rzymskim. , Topografia, architektura, osadnictwo (promotor – Prof. T. Sarnowski)

2002 – powrót na dotychczasowe stanowisko pracy w Instytucie Archeologii UW

2003 – ukończenie i obrona pracy doktorskiej, przejście na stanowisko adiunkta w Zakładzie Archeologii Prowincji Rzymskich Instytutu Archeologii UW

2007 – objęcie kierownictwa samodzielnej ekspedycji Instytutu Archeologii UW na Krymie (wykopaliska w Sewastopolu, powierzchniówki w Dolinie Bałakławskiej, badania podwodne w Ałuszcie, wykopaliska w Bałakławie)

 

2008-2012 – Wicedyrektor ds. Studenckich IA UW

 

2012 – Wicedyrektor ds. Ogólnych IA UW

– objęcie kierownictwa ekspedycji IA UW i PCMA UW w Gruzji (stanowiska Apsaros i Petra Justiniana)

– przejście do Zakładu Archeologii Podwodnej IA UW

Doświadczenie naukowe zdobyte w Polsce i za granicą w latach 2003-2012:

Ukraina; Muzeum Narodowe „Chersonez Taurydzki” w Sewastopolu + Instytut Archeologii UW

 • stanowisko Bałakława wykopaliska wspólnie z T. Sarnowskim (2003 – 1 miesiąc);

 • stanowisko Kavkaz wykopaliska wspólnie z T. Sarnowskim (2004-2007 – łącznie 4 miesiące);

 • Dolina Bałakławska badania powierzchniowe (2004-2007 - łącznie 4 miesiące);

 • stanowisko Karagacz wykopaliska (2008 -1 miesiąc);

 • stanowisko Bałakława wykopaliska (2009-2012 łącznie 4 miesiące);

 

Ukraina; Krymska Filia Instytutu Archeologii NANU + Instytut Archeologii UW

 • stanowisko Czatyrdag badania terenowe - wstępna dokumentacja terenu domniemanego fortu rzymskiego (2008 - 2 tygodnie);

 • Przylądek Aj-todor - Ałuszta – Ałupka (południowy brzeg Krymu) – badania podwodne - koordynator i jeden z kierowników polsko-ukraińskiej ekspedycji podwodnej (2006-2012 - łącznie ponad 14 tygodni);

Kuwejt; National Council for Culture, Arts & Letters + Cenetrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

 • Wyspa Failaka – rekonesans przygotowujący badania podwodne (2012 – 1 tydzień);

 

Gruzja; Ivane Javakhishvili Tbilisi State University + Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

 • Fort rzymski Apsaros (Gonio) – badania nieinwazyjne we wnętrzu umocnień (badania geofizyczne, geodezyjne, zdjęcia z powietrza); (2012 – 2 tygodnie);

Lista publikacji naukowych:

 1. Tschatyrdag, an Unknown Roman Sentry Post on the Southern Crimean Coast? (with contributions by V. Mys and A. Lysenko), British Archaeological Reports (BAR International Series 2240), 2011, 183-187

 2. Discovery of fortifications of a Roman fort in Balaklava, Excavations in Balaklava (Sevastopol, Ukraine). Season 2011 (wspólnie z O.Ja. Savelją) , „Światowit” (w druku)

 3. In the Heart of a Roman Fort in Crimea. Excavations in Balaklava (Sevastopol, Ukraine). Season 2009-2010 (wspólnie z O.Ja. Savelją), „Światowit” 2009-2010, 8 (49), Fasc. A., 173-175

 4. Meat eaten by Roman Soldiers at the Sentry Post on Kazackaya Hill near Inkerman (Sevastopol, Ukraine,) (wspólnie z M. Wróbel i J.Piątkowską-Małecką), Światowit 7 (48), Fasc. A, 2006-2008, 101-115

 5. Roman military sentry posts in Crimea. New discoveries?, (with contributions by Myc V. and Lysenko A.) Światowit 7 (48), Fasc. A. (2006-2008), 93-99

 6. Roman military Sentry Posts in the Border Zone of Crimean Chersonesos (wspólnie z T. Sarnowskim i O.Ja. Savelją), Archeologia 58, 2007 (2009), p. 57-67

 7. Viktor N. Zin’ko, Chora bosporskogo goroda Nimfeja, Bosporskije issledovanija 4, Simferopol’ – Kerč’ 2003, 198 ss. Recenzja – Archeologia 56, 2005, 163-165

 8. Uročišče Kavkaz v okrestnostjach Sevastopolja (Sapun Gora). Predvaritel’nye issledovanija, (wspólnie z T. Sarnowskim i O.Ja. Savelją), Światowit 5 (46), 2003, 101-102

 9. Extra fines Imperii. Rzymski posterunek wojskowy w okolicach Sewastopola na Krymie (wspólnie z T. Sarnowskim i O.Ja. Savelja), Światowit 4 (45), 2002, 167-172

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę

VIDEO REPORTAŻE